FAIL (the browser should render some flash content, not this).

        CHÓR ŻEŃSKI POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach

   Chór żeński Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach powstał w 1945 r. - początkowo jako zespół mieszany, a od 1964 r. jako chór żeński. Przez lata swojej działalności był kierowany przez najznamienitszych dyrygentów: Karola Stryję, Józefa Klimka,
Edmunda Kajdasza, Franciszka Janickiego, Jana Wojtachę. Od 1981 r. prowadzony jest przez
Mirosławę Knapik.
Przez lata swojej działalności zespół dał wiele koncertów w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody
 i wyróżnienia, m.in.: Złotą Lirę na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Międzyzdrojach (1986),
grand prix
i Złoty Medal na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów w Katowicach (1988), Złote Pasmo  w
I Ogólnopolskim Konkursie Chóralnej Muzyki Sakralnej im. G.G. Gorczyckiego w Bytomiu (2000), I miejsce na IX Tyskich Wieczorach Kolędowych (2002), I miejsce  na V Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis (2002), grand prix na VI Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnificat 2003 w Piekarach Śląskich.
Chór brał udział w wielu prestiżowych festiwalach międzynarodowych, takich jak: Warszawska Jesień (1984), People to People w Szkocji (1988), III Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra w Skoczowie (1998), Frohlich sein und singen w Halle/Salle (Niemcy, 1998), Międzynarodowe Dni Muzyki Organowej w Olkuszu (1999, 2003), Trojok Śląski w Ostrawie (2001), XIII Trzynieckie Lato Filmowe (Czechy, 2005).
Repertuar zespołu obejmuje utwory wokalne i wokalno-instrumentalne kompozytorów różnych stylów i epok. Chór dokonał także licznych prawykonań polskiej muzyki współczesnej. Zespół współpracuje z Filharmonią Śląską w Katowicach oraz innymi orkiestrami regionu. W swoim dorobku zespół posiada nagrania fonograficzne (m.in. Z. Noskowski - Cztery Pory Roku  <2006> oraz W. Lutosławski - 20 Polskich Kolęd na sopran, chór żeński i orkiestrę <2007>), radiowe i telewizyjne.

        SYLWETKA DYRYGENTA
   Prof. Mirosława Knapi
k jest absolwentką Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem) i studiów podyplomowych Wydziału Edukacji Muzycznej University of Illinois w USA. Od początku swej aktywności zawodowej prowadziła działalność artystyczną, pedagogiczną i upowszechnieniową, co zaowocowało nadaniem jej w 2005 r. tytułu profesora sztuk muzycznych.
Jako dyrygent współpracowała z amatorskimi zespołami śpiewaczymi, pełniła funkcję II dyrygenta Chóru Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień indywidualnych, a pod jej kierownictwem zespół zdobył szereg nagród (głównie grand prix i I nagrody) na festiwalach o randze krajowej i międzynarodowej. Jako Dyrektor Artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie kieruje największym przedsięwzięciem tego typu na mapie kulturalnej muzycznego ruchu amatorskiego w Polsce. Od 2001r. pełni funkcję kierownika Katedry Edukacji Muzycznej i Arteterapii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.


     MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA im. Karola Szymanowskiego

   Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna im. Karola Szymanowskiego. Pod tą nazwą występuje orkiestra symfoniczna Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. Działalność orkiestry wiąże się ściśle z historią tej najstarszej w Polsce szkoły.
Zespół orkiestrowy został założony w roku 1945 przez Karola Stryję, 29 marca 1997 r. z okazji 60 rocznicy śmierci K. Szymanowskiego przyjął imię tego kompozytora i działa do chwili obecnej. Po K. Stryi prowadzenie orkiestry obejmowali dyrygenci: Czesław Orsztynowicz, Napoleon Siess, Zdzisław Szostak, Renard Czajkowski, Aleksander Warykiewicz – długoletni dyrektor szkoły, Sławomir Chrzanowski,
Jan Miłosz Zarzycki, a od 2000 r. Szymon Bywalec.
Orkiestra prezentowała się w wielu salach koncertowych w Polsce i za granicą. Reprezentowała nasz kraj na Światowych Festiwalach Młodzieży w Budapeszcie, Berlinie, Bolonii, Mannheim, a także w Australii i Kanadzie. W kraju młodzi muzycy koncertowali kilkakrotnie w Filharmonii Narodowej, brali udział w wielu festiwalach muzycznych. W zespole szkolnym zdobywało doświadczenia wielu wybitnych muzyków, a z jego towarzyszeniem debiutowali słynni artyści, m.in. Lidia Kozubek, Witold Szalonek, Józef Świder, Tadeusz Żmudziński, Wojciech Kilar, Jadwiga Romańska, Krystyna Szostek - Radkowa, Tadeusz Strugała, Napoleon Siess, Edward Bogusławski, Eugeniusz Knapik, Aleksander Lasoń, Krystian Zimerman, Stanisław Sojka, Marcin Pospieszalski. Gościnnie dyrygowali orkiestrą szkolną: Jerzy Maksymiuk, Marek Pijarowski, Jerzy Salwarowski, Massimiliano Caldi.
Zespół nagrał kilka płyt kompaktowych oraz wiele audycji radiowych i telewizyjnych. Profesjonalny poziom wykonawczy orkiestry szkolnej, wynikający z wysokiego poziomu nauczania w klasach instrumentalnych i kameralnych, a także młodzieńczego entuzjazmu muzyków sprawia, że jej koncerty zyskują ogromne uznanie publiczności i krytyków muzycznych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.


       SYLWETKA DYRYGENTA

Szymon Bywalec - ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Jana Wincentego Hawela w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie jest obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta. Jest także absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie studiował obój u prof. Jerzego Kotyczki.
Jako stypendysta sieneńskiej Accademia Musicale Chigiana doskonalił swój warsztat dyrygencki w klasie mistrzowskiej Gianluigiego Gelmettiego (2001) i Lothara Zagroska (2002 – Diploma di Merito). Brał także udział w kursach mistrzowskich dla dyrygentów prowadzonych m.in. przez
Gabriela Chmurę, Kurta Mazura, Zoltána Peskó, Pierra Bouleza.
Jest laureatem pierwszej nagrody II Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów w Białymstoku (1998), a także dwóch nagród pozaregulaminowych (Państwa Zofii i Antoniego Witów oraz Prezydenta Miasta Katowic) na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów
im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach (1999). Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, otrzymał też kilkakrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Katowic.
Jest stałym dyrygentem Orkiestry Muzyki Nowej, którą prowadził podczas różnych festiwali muzyki współczesnej m.in. Warszawska Jesień, Melos – Ethos  w Bratysławie, Aksamitna Kurtyna 2  we Lwowie, Festiwal Muzyki Pawła Szymańskiego w Warszawie, czy Śląskich Dniach Muzyki Współczesnej  w Katowicach. Podczas Warszawskiej Jesieni 2005 współpracował z IRCAM i solistami Court-Circuit Ensemble  (France) przy wykonaniu Répons Pierra Bouleza, zaś w roku 2006 OMN wystąpiła w Conservatoire de Paris wykonując Derive 2  P.Bouleza.
Ma na swym koncie wiele światowych i polskich prawykonań. Z OMN dokonał nagrań dla Polskiego Radia a także zarejestrował materiał dźwiękowy na pierwszą płytę CD, nominowaną do nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk 2003”. Nagranie Trzech pieśni do słów Trakla  Pawła Szymańskiego uzyskało w czerwcu 2007 rekomendację na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu.
Dyrygował między innymi Rumuńską Narodową Orkiestrą Radiową, Miskolci Szimfonikus Zenekar, Camerata Strumentale "Citta di Prato", Orchestra Filarmonica Europea, Ensemble Orchestral Contemporain, NOSPR, orkiestrą Sinfonia Varsovia oraz innymi orkiestrami filharmonicznymi i kameralnymi w Polsce.
Obecnie jest dyrektorem Akademickiej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach. Wcześniej jako dyrygent AOS współpracował przy poszczególnych projektach jako asystent dyrygenta między innymi z Gabrielem Chmurą, Jackiem Kaspszykiem, Krzysztofem Pendereckim, Takuo Yuasa, Arturo Tamayo.
Prowadzi również Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Jego zainteresowanie muzyką dawną przejawia się obecnie pracą nad repertuarem wokalnym (Gesualdo, Palestrina, Schütz, Bach) z zespołem Cantus Floridus.      CHÓR MĘSKI POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

   Chór Męski POSM II st. został powołany przez ówczesnego Dyrektora mgr Jerzego Sieczkę w 2001 roku dzięki inicjatywie i staraniom prof. dr hab. Mirosławy Knapik. Prowadzenie powierzono mgr Aleksandrze Maciejczyk, pod której batutą chór działa obecnie (w roku szkolnym 2005/2006 oraz 2006/2007 chór prowadziła okresowo mgr Bogumiła Leńska).Chór od początku swej działalności czynnie uczestniczy w życiu szkoły biorąc udział
w corocznej Mszy poświęconej pamięci zmarłych uczniów i pedagogów POSM II st. im. K.Szymanowskiego w Katowicach, koncertachkolędowych oraz Koncercie Końcoworocznym Zespołów POSM II st. w ramach „Wtorków Muzycznych u Zmartwychwstania Pańskiego”. Wpisuje się tym samym trwale w tradycje szkoły. Współpracuje również z innymi zespołami uczestnicząc w akcji „Dziecięce Spotkania Muzyczne”, organizowanej przez prof. dr hab. M. Knapik.Od początku swego istnienia aktywnie uczestniczy w przeglądach i konkursach zdobywając szereg nagród i wyróżnień:

2001 – I miejsce w VI Katowickim Spotkaniu Kolędowym pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Śpiewajmy Jezusowi”,
2002 – Wyróżnienie w VII Katowickim Spotkaniu Kolędowym pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Śpiewajmy Jezusowi”,
2002 - Wyróżnienie w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie”
w Rudzie Śląskiej,
2002 – Złote Pasmo w I Wojewódzkim Festiwalu „Pieśń ludowa w muzyce artystycznej” w Chorzowie,
2002 – Grand Prix w VII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej
w Myszkowie,
2003 - I miejsce w VIII Katowickich Spotkaniach Kolędowych pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice „Śpiewajmy Jezusowi”,
2004. 01. 14-17. – I miejsce na IX Katowickich Spotkaniach Kolędowych ”Śpiewajmy Jezusowi”,
2004 – wyróżnienie specjalne dla Chóru Męskiego na VII Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie”.
2008 – II miejsce na XII Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni „Bóg się rodzi” w Żorach
2008 – grand prix na XIII Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Myszkowie


W chórze śpiewają uczniowie klas III-VI następujących specjalności: fortepian, organy, akordeon, gitara i saksofon.

SYLWETKA DYRYGENTA

Aleksandra Maciejczyk (z domu Bobrzyk) – absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Katowicach z 1994 roku, które ukończyła z wyróżnieniem, otrzymując dyplom nauczyciela rytmiki; a następnie Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku wychowania muzycznego w ramach dwóch specjalności: rytmiki, jak również prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz nauczania muzyki w szkole z roku 2000. W trakcie całego okresu studiów pracowała jako nauczyciel rytmiki w katowickich przedszkolach, natomiast w latach 1996 – 1998 była  zatrudniona jako nauczyciel fortepianu i rytmiki w Społecznym Ognisku Muzycznym w Mysłowicach. W 2000 roku podjęła pracę jako nauczyciel rytmiki oraz dyrygent w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych: Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. St. Moniuszki (do roku 2005) oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach. W 2007 roku zostaje powołana na funkcję kierownika Wydziału Rytmiki. Praca pedagogiczna A. Maciejczyk obejmuje prowadzenie następujących przedmiotów: rytmika, technika ruchu, metodyka prowadzenia rytmiki, emisja głosu, chór męski. Z wymienionym chórem prowadzi szeroką działalność koncertową oraz zdobywa szereg nagród i wyróżnień. 
Oprócz pracy dydaktycznej angażuje się w działalność chórmistrzowską w amatorskim ruchu śpiewaczym. W latach 1994-2006 pełni funkcję
II dyrygenta, a od 2006 I dyrygenta w Chórze Mieszanym „Largo Cantabile” parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach, w latach 1998-2001 kierowała Chórem Mieszanym „Nowego Przymierza” parafii ewangelicko-metodystycznej w Katowicach, w latach 2001-2003 Chórem Mieszanym parafii ewangelicko-augsburskiej w Drogomyślu. Prowadziła również we współpracy z Komisją ds. Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej kursy dokształcające z dyrygentury chóralnej i emisji głosu dla prowadzących ewangelickie chóry parafialne.
 Aktywność swą kierunkuje również na działalność naukową obejmującą dziedziny: chóralistyki, pracy nad głosem dziecka, rytmiki, pedagogiki, arteterapii.


KWARTET SAKSOFONOWY POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach

   Kwartet Saksofonowy prowadzony przez Bernarda Steuera na trwałe wpisał się w tradycję szkolną. Zespół ma w swoim repertuarze utwory takich kompozytorów jak: P.M. Dubois, A. Desenclos, E. Grieg, D. Scarlatti, A. Frackenpohl, P. Scortino, J. Matitia, L. Florenzo, A. Chaczaturian i często prezentuje je na festiwalach oraz licznych koncertach. Poprzednie edycje tego zespołu wielokrotnie zdobywały główne nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych szkół muzycznych II st. we Wrocławiu.
W skład zespołu wchodzą obecnie: Kamil Chyrzyński – saksofon sopranowy, Marcin Majcher – saksofon altowy, Szymon Zawodny – saksofon tenorowy, Artur Kika – saksofon barytonowy. W tym składzie zespół pracuje od roku 2007.
 


KWARTET FLETOWY POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Kwartet fletowy po raz pierwszy utworzony został w roku szkolnym 1997/1998 w celu rozmiłowania najzdolniejszych w szkole młodych flecistów w grze kameralnej. Od początku swego istnienia kwartet prowadzony jest przez mgr Małgorzatę Komorowską.
Już w pierwszych latach działalności zespół wiele koncertował i odnosił sukcesy między innymi zdobywając
I miejsce na Festiwalu Zespołów Kameralnych w Tarnowskich Górach. Mimo zmieniających się składów osobowych przez ostatnie 10 lat kwartet fletowy wciąż występuje na estradzie szkolnej, zwłaszcza
w różnorodnych koncertach okolicznościowych, także dla dzieci. Zapraszany jest co roku do uświetnienia występem artystycznym uroczystości Dnia Komisji Edukacji Narodowej w Kuratorium Śląskim. Na licznych przesłuchaniach i konkursach, w których uczestniczy, zdobywa zwykle jedno z pierwszych trzech miejsc. Repertuar zespołu obejmuje profesjonalne utwory kameralne na kwartet fletowy ( kompozytorów takich jak: G. F. Telemann, P. M. Dubois, M. Casterede, E. Kohler), transkrypcje (np. uwertury do opery
„Wesele Figara” czy „Eine Kleine Nacht Musik” W. A. Mozarta), jak i liczne opracowania utworów znanych
i popularnych, także z towarzyszeniem innych instrumentów ( np. perkusja w muzyce z filmu „Różowa Pantera” ).

 
Kwartet fletowy, w składzie: Jagoda Sudujko, Barbara Wróbel, Joanna Kliś, Ewa Krusz - zdobywczynie
I miejsca na IX Festiwalu Zespołów Kameralnych w Tarnowskich Górach, 1 czerwca 2005

Zajęcia zespołowe rozwijają muzykalność i umiejętności instrumentalne członków kwartetu, mobilizują rytmicznie i intonacyjnie, dają młodym flecistom możliwość kreowania własnej wrażliwości w inny sposób, niż w grze solowej, poszerzają horyzonty artystyczne. Bycie członkiem kwartetu fletowego jest wyróżnieniem dla uczniów klasy fletu.Kwartet fletowy 2008 w składzie: Patrycja Piekut, Katarzyna Pudełko,
Maria Strzewiczek, Daria Brodacka - zdobywczynie II miejsce na XI
Festiwalu Zespołów Kameralnych w Tarnowskich Górach


   ORKIESTRA DĘTA
Orkiestra dęta powstała w 2002 roku z inicjatywy prof. Bernarda Steuera, który prowadził ją przez dwa sezony artystyczne. W 2004 roku orkiestrę przejął i prowadzi do chwili obecnej prof. Leopold Perek. Zespół gromadzi uczniów klas instrumentów dętych i perkusji, którzy tworzą ogromny i efektowny aparat wykonawczy. Orkiestra na trwałe wpisała się w tradycję szkolną organizując cykliczne Koncerty noworoczno-karnawałowe, prowadzone ze swadą przez prof. L. Perka, oraz występując na Koncercie końcoworocznym Zespołów kameralnych i orkiestry dętej. Barwny i różnorodny repertuar zespołu obejmuje hity muzyki klasycznej oraz rozrywkowej, prezentowane w trzech nurtach tematycznych: kolędowo-klasycznym, filmowym i klasycznym.

SYLWETKA DYRYGENTA
Leopold Perek jest absolwentem Państwowego Liceum Muzycznego i Wyższej Szkoły Muzycznej
w Katowicach, gdzie uczył się i studiował pod kierunkiem trzech wybitnych klarnecistów-wykonawców, a zarazem pedagogów: prof. H. Kierskiego, prof. P. Roczka i prof. A. Janickiego.
Jako student współpracował z WOSPRiTV w Katowicach. W latach 1969-2003 był pierwszym klarnecistą-solistą Zespołu „Śląsk” – w tym czasie wykonał ponad 4000 koncertów w kraju i zagranicą. W latach 1984-1987 był nauczycielem akademickim w Academy of Art w Kairze, pierwszym klarnecistą w Cairo Symphony Orchestra oraz nauczycielem klarnetu w British International School na wydziale muzycznym.
Od 1993 do nadal jest nauczycielem klarnetu w ZPSM w Katowicach. Wielu Jego uczniów to laureaci konkursów, przesłuchań i festiwali, objęci opieką stypendialną Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
Za osiągnięcia jako muzyk-klarnecista został odznaczony brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi oraz srebrną i złotą odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”. Jako pedagog otrzymał wielokrotnie nagrody Dyrektora ZPSM, a w 2002 roku – nagrodę indywidualną Dyrektora CEA „Za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce”.Copyright © 2009 ZPSM.