FAIL (the browser should render some flash content, not this).
kier. Bettina Okaryńska

Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych
kier. Ewa Mikołajczyk

Wydział instrumentalny

Wydział Rytmiki
kier. Aleksandra Maciejczyk

 

        Sekcja przedmiotów ogólnokształcących


      

Sekcja realizuje ogólnokształcące zajęcia edukacyjne w oparciu o ramowy plan nauczania 6-letniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia ogólnokształcące realizowane są zgodnie z podstawami programowymi dla III i IV etapu edukacyjnego, określonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Po klasie trzeciej wszyscy uczniowie przystępują do zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych, a po klasie szóstej - egzaminu maturalnego.

W klasach I-VI uczniowie objęci są obowiązkową nauką języka angielskiego; zajęcia odbywają się
w grupach o zróżnicowanych poziomach zaawansowania językowego, po przeprowadzeniu testu diagnozującego poziom umiejętności językowych. Od klasy czwartej obowiązuje również nauka drugiego języka obcego – języka niemieckiego.

Uczniowie mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania z zakresu przedmiotów ogólnokształcących biorąc udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w których niejednokrotnie zdobywają wyróżnienia i nagrody laureatów. Sukcesy młodzieży potwierdzają zarówno wysokie umiejętności i osiągnięcia z zakresu wiedzy ogólnomuzycznej, jak i wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych.


Copyright © 2009 ZPSM.