FAIL (the browser should render some flash content, not this).
OSIĄGNIĘCIA


KRONIKA


 
1997/1998

KONCERTY SZKOLNE

– Koncert doroczny
17.01.1998 r. – Sala Państwowej Filharmonii Śląskiej
Wykonawcy: chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
orkiestra symfoniczna pod dyr. prof. Jana Miłosza Zarzyckiego
soliści: Anna Dwulat z kl. fortepianu prof. Haliny Madetko
Michał Kowalczyk z kl. skrzypiec prof. Pawła Puczka
Wojciech Przepióra z kl. waltorni prof. Kazimierza Pamuły
– Występy solowe maturzystów z Orkiestrą Państwowej Filharmonii Śląskiej
15-16.01.1998 r. – Sala Państwowej Filharmonii Śląskiej
Magdalena Baczewska z kl. fortepianu prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
Wojciech Dziembowski z kl. skrzypiec prof. Antoniego Cofalika
Artur Prax z kl. skrzypiec prof. Moniki Zarzyckiej
Agnieszka Wilkus z kl. gitary prof. Franciszka Wieczorka
Anna Pinkawa z kl. fletu prof. Anety Pawlik
POZASZKOLNE WYSTĘPY SOLISTÓW I ZESPOŁÓW
KONCERTY ZAGRANICZNE
7-10.05.1998 r. – Halle / Saale (Niemcy)
Występy chóru żeńskiego pod dyr. prof. Mirosławy Knapik na Internationale Kinderchorfestival „Frohlich sein und singen”

KONCERTY KRAJOWE

– 22.02.1998 r. – Pałac w Rybnej – Koncert „Młodość i muzyka”
Występ Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej im. Karola Szymanowskiego
pod dyr. prof. Jana Miłosza Zarzyckiego
soliści: Michał Kowalczyk z kl. skrzypiec prof. Pawła Puczka
Artur Prax z kl. skrzypiec prof. Moniki Zarzyckiej
– 24.02.1998 r. – Sala Marmurowa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej im. Karola Szymanowskiego
pod dyr. prof. Jana Miłosza Zarzyckiego
– 26.05.1998 r. – Aula Akademii Muzycznej w Katowicach
Występ chóru żeńskiego pod dyr. prof. Mirosławy Knapik w koncercie z cyklu: „Dziecięce spotkania muzyczne”
– 31.05.1998 r. – Knurów Miejska Szkoła Podstawowa nr 9
Występ chóru żeńskiego pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
soliści: Monika Galbas – flet, Izabela Manderla – fortepian
– Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach
Występy Anny Warczewskiej, Krzysztofa Musialskiego i Dagmary Jack w części artystycznej międzyszkolnych konkursów „Chopin – twórca ponadczasowy”

WYDARZENIA SZKOLNE

– 16.10.1997 r. – Ogłoszenie II Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego „Patri Patriae” na utwór dedykowany Janowi Pawłowi II – dla uczniów średnich szkół muzycznych. Organizator Konkursu – Państwowe Liceum Muzyczne im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Kierownictwo Konkursu: Jerzy Sieczka – dyrektor szkoły,
Felicja Bieganek – kierownik sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych.
Przewodniczący Jury – Wojciech Kilar.
– 20-22.02.1998 r. – I Ogólnopolskie Seminarium Rytmiki pt.:
„Integralność metody rytmiki E. Jaques-Dalcroze'a”
Organizacja Seminarium – Wydział Rytmiki PLM pod kier. prof. Ewy Nowak
– 22.04.1998 r. Dzień Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych
Seminarium „Portrety kompozytorów – absolwentów Państwowego Liceum Muzycznego
w Katowicach”. Spotkanie z Eugeniuszem Knapikiem i Marcelem Chyrzyńskim.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I PEDAGOGÓW W KONKURSACH I PRZESŁUCHANIACH
KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

– 1997 r. Łódź – IV Międzynarodowy Konkurs im. K. Szymanowskiego
Udział Magdaleny Baczewskiej z kl. fortepianu prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
– 1997 r. – Praga (Czechy) – Międzynarodowy Konkurs Młodych Muzyków
IV miejsce – Łukasz Frant z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
– 20-29.09.1997 r. Lublin – VII Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków
Udział uczniów: Marty Lelek, Wojciecha Dziembowskiego z kl. prof. Antoniego Cofalika, Wojciecha Proniewicza z kl. prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
– 01.1998 r. Krynica – Międzynarodowy Konkurs Gitarowy
Udział: Anna Mnich z kl. prof. Wandy Palacz
– 24-25.03.1998 r. Zabrze – VI Śląski Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków
Grupa 3 – równorzędne wyróżnienia:
Agnieszka Kalisz z kl. prof. Ewy Iwan,
Marzena Hałat z kl. prof. Moniki Zarzyckiej,
Hanna Madejska z kl. prof. Pawła Puczka,
Aleksandra Zabłotna z kl. prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier,
dyplom z pochwałą – Marcin Sidor z kl. prof. Moniki Zarzyckiej
Grupa 4:
I nagroda – Wojciech Proniewicz z kl. prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
III nagroda – Marcin Hałat z kl. prof. Moniki Zarzyckiej
wyróżnienia: Sonia Klikiewicz z kl. prof. Moniki Zarzyckiej,
Przemysław Duda, Jarosław Kurek z kl. prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier,
dyplom z pochwałą: Adam Romański z kl. prof. Adama Wagnera
– 16-18.04.1998 r. Jastrzębie Zdrój – Międzynarodowy Konkurs „Instrumenty dęte”
III miejsce – Ewa Motyka z kl. fletu prof. Mariana Katarzyńskiego
V miejsce – Jan Krzeszowiec z kl. fletu prof. Mariana Katarzyńskiego
– 7-8.06.1998 r. Hradec (Czechy) – XXXVII Międzynarodowy Konkurs Beethovenowski
III nagroda – Wojciech Proniewicz z kl. skrzypiec prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
– 3-14.06.1998 r. Terui (Włochy) – Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
Udział Wojciecha Waleczka z kl. prof. Zbigniewa Raubo

KONKURSY I PRZESŁUCHANIA OGÓLNOPOLSKIE

– 5-8.11.1997 r. Piotrków Trybunalski – III Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
im. I. J. Paderewskiego
Rufin Masiarczyk z kl. fortepianu prof. Haliny Madetko –
III nagroda oraz nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
– 6-8.11.1997 r. Białystok – III Ogólnopolski Konkurs „Wokół Witolda Lutosławskiego”
Udział w finale ucznia Jarosława Kurka
– 8-11.12.1997 r. Warszawa – XXX Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny na stypendia artystyczne im. Fryderyka Chopina
Stypendium II stopnia – Magdalena Baczewska z kl. prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
– 25-28.02.1998 r. Gorzów Wielkopolski - XIV Konkurs Pianistyczny im. J. S. Bacha
II nagroda – Anna Sułkowska z kl. prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
wyróżnienie – Agnieszka Zakrzewska z kl. prof. Anny Góreckiej
– 27-30.03.1998 r. Częstochowa – Ogólnopolskie Przesłuchanie uczniów klas organów
VII miejsce – Piotr Pogoda z kl. prof. Moniki Dąbrowskiej
– 16-18.04.1998 r. Konin – X Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
III nagroda – Michał Goławski z kl. prof. Marii Zegalskiej
– 04.1998 r. Warszawa – Ogólnopolskie Przesłuchania uczniów klasy fortepianu
szkół muzycznych II stopnia
III miejsce – Agata Wrześniewska z kl. prof. Marii Zegalskiej
– 30.04.-3.05.1998 r. Koszalin – Ogólnopolski Konkurs Gitarowy
III nagroda – Anna Mnich z kl. prof. Franciszka Wieczorka
II nagroda – tercet gitarowy w składzie: Anna Mnich, Magdalena Kawiorska i Jolanta
Huczek z kl. prof. Franciszka Wieczorka
– 2-4.04.1998 r. Olsztyn – Ogólnopolskie Przesłuchania uczniów klas instrumentów dętych drewnianych
I miejsce – Arkadiusz Adamczyk z klasy fagotu prof. Zygmunta Tlatlika
I miejsce – Dawid Główczewski z klasy saksofonu prof. Bernarda Steuera
II miejsce – Barbara Kocurek z klasy saksofonu prof. Bernarda Steuera
II miejsce – Tomasz Karaszewski z klasy saksofonu prof. Bernarda Steuera
– 13-16.05.1998 r. Szczecinek – Konkurs Młodego Muzyka
I miejsce – Magdalena Jakubska z klasy saksofonu prof. Bernarda Steuera
II miejsce – Bartosz Gaudyn z klasy trąbki prof. Antoniego Adamusa
Nasza szkoła zajęła zespołowo I miejsce i zdobyła puchar.
KONKURSY I PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I REGIONALNE
– 14-15.11.1997 r. Jawor – Przegląd Zespołów Kameralnych Euroregionu „Nysa”
I miejsce – kwartet saksofonowy z kl. prof. Bernarda Steuera w składzie: Dawid Główczewski, Barbara Kocurek, Magdalena Jakubska, Bartosz Banasik
– 26.03.1998 r. Cieszyn – I Makroregionalne Przesłuchanie gitarowych zespołów kameralnych
II nagroda – trio gitarowe z kl. prof. Franciszka Wieczorka
21-22.04.1998 r. Dąbrowa Górnicza – VI Śląski Konkurs „Instrumenty dęte blaszane”
I miejsce – Paweł Pogoda z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa
wyróżnienie – Krzysztof Laksa z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa
– 9.05.1998 r. Tarnowskie Góry – Festiwal Zespołów Kameralnych
I miejsce – kwartet blaszany z kl. prof. Kazimierza Pamuły
i kwartet puzonowy z kl. prof. Bogdana Kantora
– 18.05.1998 r. Bielsko-Biała – Regionalne Przesłuchania Klas Kontrabasu
I miejsce – Krzysztof Wąsik z kl. prof. Waldemara Tamowskiego
– 22-24.05.1998 r. Bielsko Biała – Konkurs Pianistyczny dla uczniów PSM I i II st.
II nagroda – Michał Goławski z kl. prof. Marii Zegalskiej
wyróżnienie – Katarzyna Czach z kl. prof. Anny Góreckiej
– 1998 r. – Konkurs plastyczny „Portret a la Witkacy” organizowany przez Muzeum Historii Katowic
Wyróżnienie – Karolina Szefer-Trocha
– 1998 r. XLIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Kategoria Poezji Śpiewanej
Radosław Michalik – wyróżnienie w Eliminacjach Miejskich
przygotowanie – prof. Jadwiga Zimnik
STYPENDIA MINISTRA KULTURY I SZTUKI
Arkadiusz Adamczyk z kl. fagotu prof. Zygmunta Tlatlika
Dawid Główczewski z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
Magdalena Jakubska z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
Mikołaj Konopelski z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Szczepan Kończal z kl. fortepianu prof. Józefa Stompla
Ewa Motyka z kl. fletu prof. Mariana Katarzyńskiego
Wojciech Waleczek z kl. fortepianu prof. Zbigniewa Raubo
Agata Wrześniewska z kl. fortepianu prof. Marii Zegalskiej
STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
Wojciech Waleczek z kl. fortepianu prof. Zbigniewa Raubo


1998/1999

KONCERTY SZKOLNE

– Koncert doroczny
20.01.1999 r. – Sala Państwowej Filharmonii Śląskiej
Wykonawcy: chór żeński i orkiestra smyczkowa pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
orkiestra symfoniczna pod dyr. prof. Jana Miłosza Zarzyckiego
soliści: Wojciech Waleczek z kl. fortepianu prof. Zbigniewa Raubo
Jarosław Kurek z kl. skrzypiec prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
Adam Romański z kl. skrzypiec prof. Adama Wagnera
Grzegorz Kamieński z kl. wiolonczeli prof. Andrzeja Burzyńskiego
Jan Krzeszowiec z kl. fletu prof. Jerzego Sojki
Anna Mnich z kl. gitary prof. Wandy Palacz
– Występy solowe maturzystów z Orkiestrą Państwowej Filharmonii Śląskiej
7-8.01.1999 r. – Sala Państwowej Filharmonii Śląskiej
Agata Wrześniewka z kl. fortepianu prof. Marii Zegalskiej
Radosław Stencel z kl. wiolonczeli prof. Bernarda Poloka
Agnieszka Łuksza z kl. skrzypiec prof. Adama Wagnera
Jarosław Kurek z kl. skrzypiec prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
Tomasz Cyzowski z kl. klarnetu prof. Stanisława Maliszewskiego

POZASZKOLNE WYSTĘPY SOLISTÓW I ZESPOŁÓW
KONCERTY ZAGRANICZNE

– 14.11.1998 r. Praga (Czechy)
Występ Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego pod dyr. prof. Jana Miłosza Zarzyckiego na V Mezinarodnim Festivalu Studentskych Orchestru
– 18-25.04.1999 r. Kolonia (Niemcy)
Występy uczniów: Ewy Motyki z kl. prof. Jerzego Sojki, Bartosza Gaudyna z kl. prof. Antoniego Adamusa, Pawła Cieślaka z kl. prof. Bogdana Kantora i kwartetu saksofonowego z klasy prof. Bernarda Steuera w składzie: Dawid Główczewski, Barbara Kocurek, Magdalena Jakubska, Bartosz Banasik
– 25.04.1999 r. Mülheim an der Ruhr (Niemcy)
Koncert Młodzieżowej Orkiestry im. Karola Szymanowskiego pod dyr. prof. Jana Miłosza Zarzyckiego w ramach współpracy z chórem kościoła St. Mariae Rosenkranz prowadzonym przez Gabrielę Radko – byłą nauczycielkę PLM (z okazji 100-lecia Kościoła).
– 30.04.-2.05.1999 r. Espoo (Finlandia)
Koncerty wymienne z Centrum Kultury w Espoo zorganizowane przez Andrzeja Wilkusa – absolwenta PLM zamieszkałego w Finlandii oraz Franciszka Wieczorka.
Występy pedagogów i uczniów:
Katarina i Franciszek Wieczorkowie – pedagodzy
Marzena Lempa, Dagmara Jack, Łukasz Frant, Jolanta Huczek, Paweł Kalita – uczniowie

KONCERTY KRAJOWE

– 25.10.1998 r. Warszawa – Zamek Królewski – Koncert Stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
Występ Mikołaja Konopelskiego z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
– 29.10.1998 r. Warszawa – Filharmonia Narodowa
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego pod dyr. prof. Jana Miłosza Zarzyckiego, solista – Wojciech Waleczek z kl. fortepianu prof. Zbigniewa Raubo.
– 28.11.1998 r. Warszawa – Filharmonia Narodowa – III Wielka Gala „Bez barier”
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego pod dyr. Jerzego Salwarowskiego, solista – Hubert Salwarowski (absolwent PLM z r. 1997).
– 29.11.1998 r. Gliwice
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego pod dyr. prof. Jana Miłosza Zarzyckiego inaugurujacy Międzynarodową Konferencję Naukową „Amme 98”
– 27.03.1999 r. Katowice – Akademia Muzyczna – II Spotkania Rytmiki
Przygotowanie interpretacji ruchowych i występu uczennic – Wydział Rytmiki PLM pod kier. prof. Ewy Nowak
– 20.06.1999 r. Łódź – VII Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży „Do Re Mi”
Wystąpili: Anna Sułkowska z kl. fortepianu prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy,
Przemysław Duda z kl. skrzypiec prof. Urszuli Pietrzyk-Sziegier – prawykonanie „Małej fantazji na skrzypce solo” Edwarda Bogusławskiego,
zespół w składzie: Henryk Iwan – kontrabas, Kamil Barański – fortepian,
duet akordeonowy: Marianna Dąbek, Radosław Michalik z kl. prof. Jerzego Sieczki
Koncerty w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II
– 16.10.1998 r. Będzin – kościół Św. Trójcy
Występ chóru żeńskiego, orkiestry i solistów pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 24.10.1998 r. Katowice – Kościół Św. Szczepana
Występ chórów żeńskich i orkiestry pod dyr. prof. Mirosławy Knapik i prof. Bogumiły Leńskiej
– 17.11.1998 r. Katowice – Kościół Ewangelicko-Augsburski
Występ chórów szkolnych pod dyr. prof. Mirosławy Knapik i prof. Bogumiły Leńskiej
oraz orkiestry i zespołu instrumentalnego
– 17.12.1998 r. Katowice – Kościół Św. Piotra i Pawła
Występ zespołów kameralnych – kwartetu fletowego z kl. prof. Małgorzaty Komorowskiej w składzie: Ewa Motyka, Monika Galbas, Jan Krzeszowiec, Paweł Kocyba i kwartetu puzonowego z kl. prof. Bogdana Kantora w składzie: Paweł Cieślak, Justyna Ludkowska, Fryderyk Mizerski, Konstanty Janiak oraz chóru żeńskiego i orkiestry smyczkowej pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 18.02.1998 r. Katowice – siedziba NOSPR
Koncert kwartetu saksofonowego z kl. prof. Bernarda Steuera „Od duetu do nonetu” wespół z kameralistami NOSPR
– 9.03.1999 r. Katowice – Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
Występ chórów szkolnych pod dyr. prof. Mirosławy Knapik i prof. Bogumiły Leńskiej
oraz kwartetu saksofonowego z kl. prof. Bernarda Steuera w składzie: Dawid Główczewski, Barbara Kocurek, Magdalena Jakubska, Bartosz Banasik.
– 17.04.1999 r. Katowice – Kościół Św. Szczepana
Występ chórów szkolnych pod dyr. prof. Mirosławy Knapik i prof. Bogumiły Leńskiej
– 29.04.1999 r. Katowice – Kościół Trójcy Przenajświętszej
Występ chórów szkolnych pod dyr. prof. Mirosławy Knapik i prof. Bogumiły Leńskiej oraz tria instrumentów dętych blaszanych z kl. prof. Antoniego Adamusa
– 16.05.1999 r. Katowice – Katedra Chrystusa Króla
Występ chórów szkolnych pod dyr. prof. Mirosławy Knapik i prof. Bogumiły Leńskiej w uroczystej Mszy św. Prymicyjnej
Koncerty z cyklu „Dziecięce Spotkania Muzyczne”
– 27.11.1998 r. Katowice – Sala Teatralna Akademii Muzycznej
Występ chóru żeńskiego pod dyr. prof. Mirosławy Knapik i zespołu instrumentalnego
– 21.01.1999 r. Katowice – Aula Akademii Muzycznej
Występ chóru żeńskiego po dyr. prof. Mirosławy Knapik, kwartetu blaszanego
z kl. prof. Kazimierza Pamuły i zespołu perkusyjnego z kl. prof. Krzysztofa Jaguszewskiego
– 18.02.1999 r. Katowice – Górnośląskie Centrum Kultury
Występ kwartetu saksofonowego z kl. prof. Bernarda Steuera w składzie: Dawid Główczewski, Barbara Kocurek, Magdalena Jakubska, Bartosz Banasik
– 25.05.1999 r. Katowice – Aula Akademii Muzycznej
Występ chóru żeńskiego pod dyr. prof. Mirosławy Knapik, zespołu perkusyjnego z kl. prof. Krzysztofa Jaguszewskiego, solistka – Anna Rossa z kl. prof. Marka Ciepierskiego
– 1.06.1999 r. Katowice – Hala Sportowa SPS nr 7
Występ tria instrumentów blaszanych z kl. prof. Antoniego Adamusa
– 9.06.1999 r. Katowice – Górnośląskie Centrum Kultury
Występ orkiestry kameralnej pod dyr. uczniów z kl. prof. Felicji Bieganek: Piotra Banasika, Agnieszki Gawron, Tomasza Koniecznego, Artura Salwarowskiego, Piotra Wierzchałka, Sylwii Wójcik, Dobrochny Zubek

WYDARZENIA SZKOLNE

– 16.10.1998 r. – Aula Akademii Muzycznej w Katowicach
Ogłoszenie wyników drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego „Patri Patriae” na utwór dedykowany Janowi Pawłowi II dla uczniów średnich szkół muzycznych.
Przewodniczący Jury – Wojciech Kilar. Wśród laureatów uczniowie naszej szkoły:
I nagroda ex aequo – Dagmara Jack,
wyróżnienie – Piotr Pogoda.
Koncert Laureatów – w programie nagrodzone kompozycje.
Wykonawcy: studenci Akademii Muzycznych Katowic i Łodzi, Orkiestra Muzyki Nowej pod dyr. Aleksandra Lasonia, Schola Liturgiczna Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, Roman Michalski – recytacja.
– 4.12.1998 r. – Aula Akademii Muzycznej w Katowicach
Spotkanie z polskimi pisarzami z Litwy
– 12.1998 r. – Finał szkolnego konkursu „Mickiewicz a muzyka” z okazji 200 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza
Koncert laureatów w Auli Akademii Muzycznej, w Bibliotece Miejskiej na Osiedlu Wajdy,
w Muzeum Archidiecezjalnym dla uczniów Liceum Katolickiego w Katowicach oraz w formie lekcji otwartej dla nauczycieli języka polskiego szkół katowickich.
Organizacja konkursu – nauczyciele języka polskiego:
prof. Jadwiga Zimnik, prof. Izabella Szala, prof. Renata Krzyżak

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I PEDAGOGÓW W KONKURSACH I PRZESŁUCHANIACH
KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

– 3.09.1998 r. Zagrzeb (Chorwacja) – II Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. Antoniego Janigro
I nagroda – Łukasz Frant z kl. prof. Pawła Głombika
– 4.09.1998 r. – Koszyce (Słowacja) – Wiolonczelowy Festiwal Augustiana Prochaski
I nagroda – Mikołaj Konopelski z kl. prof. Pawła Głombika
II nagroda – Adam Krzeszowiec z kl. prof. Pawła Głombika
III nagroda – Weronika Tofilska z kl. prof. Pawła Głombika
wyróżnienie – Justyna Krusz z kl. prof. Bernarda Poloka
– 17.11.1998 r. Koszyce (Słowacja) – III Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. Augustiana Prochaski
I miejsce i tytuł laureata – Mikołaj Konopelski z kl. prof. Pawła Głombika
– 1.03.1999 r. Paryż (Francja) – Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Miłosza Magina
Wyróżnienie – Anna Sułkowska z kl. prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
– 6.03.1999 r. Łódź – VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
Wyróżnienie – Piotr Owsiak z kl. prof. Barbary Kalińskiej-Weil
– 5.04.1999 r. Sanok – Międzynarodowe Spotkania Gitarowe
Wyróżnienie – Mateusz Goraj z kl. prof. Wandy Palacz
– 2.05.1999 r. Szafarnia – Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
I nagroda – Piotr Sałajczyk,
III nagroda – Rufin Masiarczyk – uczniowie z kl. prof. Haliny Madetko

KONKURSY I PRZESŁUCHANIA OGÓLNOPOLSKIE

– 1.12.1998 r. Płock – V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. prof. Ludwika Stefańskiego
Wyróżnienie I st. – Anna Sułkowska z kl. prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
– 7.12.1998 r. Poznań – IV Młodzieżowy Konkurs Wiolonczelowy im. Kazimierza Wiłkomirskiego
III miejsce oraz nagroda specjalna prof. Wandy Wiłkomirskiej, PWM oraz Krajowego Biura Koncertowego – Mikołaj Konopelski z kl. prof. Pawła Głombika
– 8.12.1998 r. Zielona Góra – XXIV Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera
III miejsce – Marcin Sidor z kl. skrzypiec prof. Moniki Zarzyckiej
– 2.03.1999 r. Oława – VIII Konfrontacje Instrumentów Dętych
Wyróżnienie – Maciej Ziętek z kl. rogu prof. Kazimierza Pamuły
– 9.03.1999 r. Elbląg – Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów klas skrzypiec i altówki szkół muzycznych II st.
II nagroda – Marta Lelek z kl. prof. Antoniego Cofalika
laureat – Wojciech Proniewicz z kl. prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
– 10.03.1999 r. Rzeszów – Ogólnopolskie Przesłuchania uczniów klas perkusji
II miejsce – Piotr Połaniecki z kl. prof. Krzysztofa Jaguszewskiego
– 11.03.1999 r. Wrocław – XXVII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych
I miejsce – kwartet saksofonowy z kl. prof. Bernarda Steuera w składzie:
Barbara Kocurek, Magdalena Jakubska, Dawid Główczewski, Bartosz Banasik
– 12.03.1999 r. Sieradz – III Festiwal Fletowy
Wyróżnienia: Agnieszka Gawron z kl. prof. Marzanny Eliasz-Maliszewskiej
Jan Krzeszowiec z kl. prof. Jerzego Sojki
– 4.05.1999 r. Szczecinek – Konkurs Młodego Muzyka
II miejsce – Bartosz Gaudyn z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa
III miejsce – Arkadiusz Baran z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
wyróżnienia: Aleksander Papierz z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera,
Maciej Ziętek z kl. rogu prof. Kazimierza Pamuły
Marcin Nowak z kl. klarnetu prof. Stanisława Maliszewskiego
Dominik Knaś z kl. rogu prof. Kazimierza Pamuły
Nasza szkoła zajęła zespołowo II miejsce.
– 13.05.1999 r. Piotrków Trybunalski – Festiwal Klarnetowy
I miejsce – Dawid Jarzyński z kl. klarnetu prof. Leopolda Perka
– 06.07.1999 r. Kalisz – Festiwal Trębaczy
I nagroda – Bartosz Gaudyn z kl. prof. Antoniego Adamusa

KONKURSY I PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I REGIONALNE

– 9.09.1999 r. Jawor – IV Przegląd Zespołów Kameralnych Euroregionu „Nysa”
I miejsce – kwartet saksofonowy z kl. prof. Bernarda Steuera w składzie:
Barbara Kocurek, Magdalena Jakubska, Dawid Główczewski, Bartosz Banasik
II miejsce – kwartet puzonowy z kl. prof. Bogdana Kantora w składzie:
Paweł Cieślak, Justyna Ludkowska, Fryderyk Mizerski, Konstanty Janiak
– 5.02.1999 r. Zabrze – IV Śląski Konkurs Pianistyczny w 150. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina
III nagroda – Piotr Banasik z kl. prof. Roberta Marata
– 7.03.1999 r. Cieszyn – Makroregionalne Przesłuchania uczniów klasy gitary
II nagroda – Mateusz Goraj z kl. prof. Wandy Palacz
– 16.03.1999 r. Bielsko-Biała – III Śląski Konkurs Solfeżowy
I miejsce – Sonia Klikiewicz
II miejsce – Agnieszka Cieplak
III miejsce – Radosław Kruszyna
IV miejsce – Jarosław Kurek i Piotr Wierzchałek
V miejsce – Ludwika Konieczna
uczniowie przygotowani przez nauczycieli:
Felicję Bieganek, Małgorzatę Wierzbowską, Aldonę Swobodę
– 8.04.1999 r. Chorzów – Przesłuchania smyczkowych zespołów kameralnych
I miejsce – kwartet smyczkowy z kl. prof. Bogdana Janusza
– 10.04.1999 r. Dąbrowa Górnicza – VII Śląski Konkurs „Instrumenty dęte”
II miejsce – Arkadiusz Baran z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
wyróżnienie – Dawid Jarzyński z kl. klarnetu prof. Leopolda Perka
– 12.04.1999 r. Racibórz – Regionalny Konkurs Akordeonowy
III nagroda – Marcin Zieliński z kl. akordeonu prof. Włodzimierza Głowackiego
– 26.04.1999 r. Będzin – IV Festiwal Szkół Muzycznych
Dyplom dla najlepszego dyrygenta festiwalu – Piotr Wierzchałek z kl. prof. Felicji Bieganek
– 1.05.1999 r. Wodzisław Śląski – Warsztaty dla uczniów klas wiolonczeli
I miejsce – Adam Krzeszowiec z kl. prof. Pawła Głombika
– 4.05.1999 r. Bielsko-Biała – Konkurs Pianistyczny dla dzieci i młodzieży
Wyróżnienia I st. – Krzysztof Musialski z kl. prof. Haliny Madetko
Anna Rossa z kl. prof. Marka Ciepierskiego
– 11.05.1999 r. Tarnowskie Góry – Festiwal Zespołów Kameralnych
II miejsce – kwartet puzonowy z kl. prof. Bogdana Kantora w składzie:
Paweł Cieślak, Fryderyk Mizerski, Justyna Ludkowska, Konstanty Janiak
STYPENDIA KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI:
Rufin Masiarczyk z kl. fortepianu prof. Haliny Madetko
Wojciech Proniewicz z kl. skrzypiec prof. Urszuli Szlegier
Agata Wrześniewska z kl. fortepianu prof. Marii Zegalskiej

STYPENDIA MINISTRA KULTURY I SZTUKI:

Ewa Motyka z kl. fletu prof. Jerzego Sojki
Wojciech Waleczek z kl. fortepianu prof. Zbigniewa Raubo
Agata Wrześniewska z kl. fortepianu prof. Marii Zegalskiej


1999/2000

1.09.1999 r. – Inauguracja nauki w nowej siedzibie przy ul. Ułańskiej 7b

KONCERTY SZKOLNE

– Koncert doroczny
22.01.2000 r. – Sala Państwowej Filharmonii Śląskiej
Wykonawcy: chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
orkiestra symfoniczna pod dyr. prof. Jana Miłosza Zarzyckiego
soliści: Krzysztof Musialski z kl. fortepianu prof. Haliny Madetko
Przemysław Duda z kl. skrzypiec prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
Marcin Hałat z kl. skrzypiec prof. Moniki Zarzyckiej
Kwartet puzonowy z kl. prof. Bogdana Kantora w składzie: Justyna Ludkowska, Paweł Cieślak, Konstanty Janiak, Fryderyk Mizerski
– Występy solowe maturzystów z Orkiestrą Państwowej Filharmonii Śląskiej
21.01.2000 r. – Sala Państwowej Filharmonii Śląskiej
Marzena Lempa z kl. fortepianu prof. Anny Góreckiej
Anna Warczewska z kl. fortepianu prof. Lubow Nawrockiej
Marta Lelek z kl. skrzypiec prof. Antoniego Cofalika
Przemysław Duda z kl. skrzypiec prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
Ewa Motyka z kl. fletu prof. Jerzego Sojki
Agnieszka Gawron z kl. fletu prof. Marzanny Eliasz-Maliszewskiej
Barbara Kocurek z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
– 3.06.2000 r. – Doroczny koncert uczniów klas I i II
Wykonawcy: uczniowie kl. I i II oraz zespoły:
chór dziewczęcy z kl. prof. Bogumiły Leńskiej pod dyr.: Dawida Bochena, Moniki
Nowotarskiej, Doroty Gali, Moniki Widziołek, Małgorzaty Rydarowicz
orkiestra kameralna z kl. prof. Felicji Bieganek pod dyr.: Dawida Bochena,
Piotra Banasika, Tomasza Koniecznego, Artura Salwarowskiego

POZASZKOLNE WYSTĘPY SOLISTÓW I ZESPOŁÓW
KONCERTY ZAGRANICZNE

– 25-27.02.2000 r. Norymberga, Erlangen (Niemcy) – Promocja młodych muzyków Stowarzyszenia "Wieża Krakowska" w Norymberdze
Recitale chopinowskie Piotra Banasika z kl. fortepianu prof. Roberta Marata
KONCERTY KRAJOWE
– 2.09.1999 r. Warszawa – Sala koncertowa PWM
Występ Mikołaja Konopelskiego z kl. prof. Pawła Głombika w koncercie laureatów Konkursów Wiolonczelowych im. K. Wiłkomirskiego
– 1-19.09.1999 r. Szafarnia – XXXVII Festiwal Muzyczny „Chopin i kompozytorzy jego czasów”
Udział Piotra Sałajczyka z kl. fortepianu prof. Haliny Madetko
– 22-23.09.1999 r. Stargard Szczeciński – „U progu kariery”
Występ kwartetu saksofonowego z kl. prof. Bernarda Steuera: Dawid Główczewski, Barbara Kocurek, Magdalena Jakubska, Bartosz Banasik
– 2.10.1999 r. Warszawa – Teatr Stanisławowski
Występ Mikołaja Konopelskiego z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika z orkiestrą „Concerto Avenna”
– 5.10.1999 r. Zakopane – „Atma”
Recital Mikołaja Konopelskiego z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
– 15.10.1999 r. Olkusz – V Jubileuszowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej
Występ kwartetu smyczkowego z kl. prof. Bogdana Janusza w składzie: Przemysław Duda, Marcin Hałat, Elżbieta Gromada, Sylwia Wójcik
oraz chóru żeńskiego pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 17.10.1999 r. Warszawa – Łazienki Królewskie, Stara Pomarańczarnia
Recital chopinowski Piotra Sałajczyka z kl. fortepianu prof. Haliny Madetko
– 6.11.1999 r. Poznań – Koncert z cyklu „Pamięci artystów poznańskich”
Występ Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego pod dyr. prof. Jana Miłosza Zarzyckiego
– 9.01.2000 r. Żywiec – Stary Zamek, sala kameralna – Towarzystwo Promocji Talentów „Dla Sztuki”
Recital Piotra Sałajczyka z kl. fortepianu prof. Haliny Madetko
– 11.03.2000 r. Katowice – Urząd Miejski – „Kuźnia Młodych Talentów”
Występ kwintetu dętego z kl. prof. Kazimierza Pamuły: Bartosz Gaudyn, Paweł Pogoda, Paweł Arak, Paweł Cieślak, Fryderyk Mizerski
oraz duetu z kl. prof. Katariny Wieczorek: Teresa Miler – gitara, Urszula Miler – flet
– 19.03.2000 r. Warszawa – Sala Koncertowa Zamku Królewskiego
Występ Bartosza Gaudyna z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa w koncercie „Młodzi muzycy – Stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w Zamku Królewskim”
– 04.2000 r. Siemianowice Śląskie – Kościół Św. Ducha
Recital muzyki organowej w wykonaniu Krzysztofa Karcza z kl. prof. Witolda Zabornego
– 17.05.2000 r. Będzin – V Festiwal Orkiestr Szkół Muzycznych I st.
Występ w koncercie inauguracyjnym Orkiestry Kameralnej pod dyr. Piotra Banasika i Tomasza Koniecznego z kl. prof. Felicji Bieganek
solistki: Agnieszka Płoszejowska z kl. wiolonczeli prof. Bogdana Janusza,
Weronika Tofilska z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
– 2.06.2000 r. Katowice – Kościół p.w. Matki Boskiej Piekarskiej
Koncert Orkiestry Kameralnej klas I i II pod dyr. uczniów z kl. prof. Felicji Bieganek: Dawida Bochena, Piotra Banasika, Tomasza Pernala, Artura Salwarowskiego, Tomasza Koniecznego
soliści: Mikołaj Konopelski z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Agnieszka Płoszejowska z kl. wiolonczeli prof. Bogdana Janusza
Weronika Tofilska z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Mateusz Opic z kl. trąbki prof. Adama Szymczyka
Michał Jańczyk z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa
– 15.01.2000 r. Katowice – Bazylika Franciszkanów
Udział chórów szkolnych w adoracji chórów i orkiestr śląskich
– 28.03.2000 r. Katowice – Kościół Ewangelicko-Augsburski
Koncert z udziałem kwintetu instrumentów dętych z kl. prof. Stanisława Maliszewskiego
w składzie: Magdalena Laksa, Agnieszka Marek, Kacper Kalaga, Tomasz Pernal, Rafał Pol

WYDARZENIA SZKOLNE

– 16.10.1999 r. – Koncert Krystiana Zimermana oraz Orkiestry Festiwalowej w sali Państwowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach
Wręczenie listu gratulacyjnego od pedagogów i uczniów Szkoły
– 20-22.12.1999 r. – VI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach
Udział uczniów i pedagogów w przesłuchaniach.
Ufundowanie Nagrody Specjalnej dla Stephane Ellery (USA) – faworyta młodzieży naszej szkoły i wręczenie jej na Koncercie Laureatów.
Organizacja – Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych pod kier. prof. Felicji Bieganek
– 20-22.03.2000 r. – II Ogólnopolskie Seminarium Rytmiki pt. „Tradycja i rzeczywistość w metodzie E. Jaques-Dalcroze'a”
organizacja – Wydział Rytmiki pod kier. prof. Ewy Nowak

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I PEDAGOGÓW W KONKURSACH I PRZESŁUCHANIACH
KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

– 01.2000 r. Volos (Grecja) – Międzynarodowy Konkurs Gitarowy
I nagroda – Wojciech Gąsior z kl. prof. Franciszka Wieczorka
– 02.2000 r. Wilno (Litwa) – Mały Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
Wyróżnienie II st. – Tomasz Konieczny z kl. prof. Anny Góreckiej
udział: Anna Sułkowska z kl. prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
Michał Goławski z kl. prof. Marii Zegalskiej
– 02.2000 r. Antonin – VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Chopin dla najmłodszych”
I miejsce i nagroda specjalna dla najlepszego uczestnika z Polski – Szczepan Kończal z kl. prof. Józefa Stompla
wyróżnienie I st. – Grzegorz Głowacki z kl. prof. Ireny Kryszczukajtis
– 03.2000 r. Będzin – VII Ślaski Międzynarodowy Konkurs Młodego Skrzypka
I nagroda – Hanna Madejska z kl. prof. Pawła Puczka
II nagroda – Marcin Sidor z kl. prof. Moniki Zarzyckiej
Bartosz Zachłod z kl. prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
wyróżnienia: Małgorzata Baczewska z kl. prof. Janusza Klicha
Piotr Łazowski i Dagmara Jack z kl. prof. Moniki Zarzyckiej
Roksana Drabik z kl. prof. Waldemara Perzyńskiego
Zofia Konieczna z kl. prof. Adama Wagnera
Monika Schmidt z kl. prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
– 04.2000 r. Bydgoszcz – IV Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam”
Udział – Piotr Banasik z kl. prof. Roberta Marata
– 04.2000 r. Jastrzębie Zdrój – Międzynarodowy Konkurs „Instrumenty dęte”
II miejsce – Paweł Cieślak z kl. puzonu prof. Bogdana Kantora
wyróżnienia: Paweł Pogoda i Bartosz Gaudyn z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa
– 05.2000 r. Varpalota (Węgry) – I Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. D. Poppera
III nagroda – Łukasz Frant z kl. prof. Pawła Głombika
nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego – Mikołaj Konopelski z kl. prof. Pawła Głombika
– 12-14.05.2000 r. Szafarnia – VIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
Wyróżnienie I st. – Anna Sułkowska z kl. prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
udział: Emilia Kołodziej i Anita Sułkowka z kl. prof. Lubow Nawrockiej
– 05.2000 r. Gryfice – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej
Wyróżnienie – duet gitarowy Aneta Wacławik i Wojciech Gąsior z kl. prof. Katariny Wieczorek

KONKURSY I PRZESŁUCHANIA OGÓLNOPOLSKIE

– 09.1999 r. Lublin – IV Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków
Laureatka III etapu – Marta Lelek z kl. prof. Antoniego Cofalika
do III etapu zakwalifikował się Bartosz Zachłod z kl. prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
– 10.1999 r. Czechowice Dziedzice – Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla młodzieży „Mazurkowe igrzyska”
Wyróżnienie II st. – Tomasz Konieczny z kl. prof. Anny Góreckiej
wyróżnienie III st. – Michał Goławski z kl. prof. Marii Zegalskiej
– 25-26.11.1999 r. Opole – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie
II nagroda – Anna Warczewska, przygotowanie: prof. Felicja Bieganek i prof. Ewa Mikołajczyk
– 12.1999 r. Warszawa – II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im F. Chopina
Wyróżnienie – Piotr Banasik z kl. prof. Roberta Marata
udział – Agnieszka Zakrzewska z kl. prof. Anny Góreckiej
– 12.1999 r. Zielona Góra – XXV Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera
I miejsce – Agnieszka Kalisz z kl. prof. Antoniego Cofalika
VIII miejsce – Marzena Hałat z kl. prof. Moniki Zarzyckiej
X miejsce – Dominika Kubica z kl. prof. Moniki Zarzyckiej
– 01.2000 r. Myślenice – IX Myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”
III miejsce – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 02.2000 r. Elbląg – Ogólnopolskie Przesłuchania uczniów klas wiolonczeli i kontrabasu szkół muzycznych II st.
I miejsce – Łukasz Frant z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
– 03.2000 r. Gorzów Wlkp. – XV Konkurs Pianistyczny im. J. S. Bacha
II nagroda (pierwszej nie przyznano) – Agnieszka Pluta z kl. prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
– 03.2000 r. Warszawa – Ogólnopolskie Przesłuchania uczniów klas fortepianu szkół muzycznych II st.
III miejsce – Piotr Sałajczyk z kl. prof. Haliny Madetko
udział – Anna Czaicka z kl. prof. Urszuli Jochemczyk
– 03.2000 r. Warszawa – Ogólnopolskie Przesłuchania Kameralnych Zespołów Perkusyjnych szkół muzycznych II st.
III miejsce – trio perkusyjne z kl. prof. Krzysztofa Jaguszewskiego w składzie: Wojciech Herzyk, Piotr Połaniecki, Michał Żymełka
– 03.2000 r. Częstochowa – Ogólnopolskie Przesłuchania klasy organów
III nagroda – Piotr Pogoda z kl. prof. Moniki Dąbrowskiej
IV nagroda – Krzysztof Karcz z kl. prof. Moniki Dąbrowskiej
– 04.2000 r. Konin – XI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
III nagroda – Agnieszka Zakrzewska z kl. prof. Anny Góreckiej
wyróżnienie I st. – Grzegorz Niemczuk z kl. prof. Urszuli Jochemczyk
– 04.2000 r. Olsztyn – Ogólnopolskie Przesłuchania uczniów klas instrumentów dętych drewnianych szkół muzycznych II st.
I miejsce – Ewa Motyka z kl. fletu prof. Jerzego Sojki
II miejsce – Magdalena Jakubska z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
Marcin Nowak z kl. klarnetu prof. Stanisława Maliszewskiego
IV miejsce – Agnieszka Gawron z kl. fletu prof. Marzanny Eliasz-Maliszewskiej
wyróżnienie – Dawid Jarzyński z kl. klarnetu prof. Leopolda Perka
– 04.2000 r. Bytom – I Ogólnopolski Konkurs Chóralnej Muzyki Sakralnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
Nagroda Prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 04.2000 r. Katowice – IV Ogólnopolski Konkurs na pracę z literatury
Nagroda dla Szczepana Kończala
– 05.2000 r. Tarnów – Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski „Crescendo”
Kompozycja Dagmary Jack wśród pięciu utworów przeznaczonych do wykonania podczas Koncertu Finałowego VIII OKK w listopadzie 2000 r.
– 05.2000 r. Szczecinek – Konkurs Młodego Muzyka
III miejsce – Arkadiusz Baran z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
– 06.2000 r. Warszawa – II Ogólnopolski Festiwal Puzonowy
III miejsce – Paweł Cieślak z kl. prof. Bogdana Kantora
V miejsce – Fryderyk Mizerski z kl. prof. Bogdana Kantora

KONKURSY I PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I REGIONALNE

– 22.10.1999 r. Zabrze – Śląski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina
I miejsce zespołu POSM II st. w składzie: Andrzej Kozyra, Justyna Krusz, Anna Warczewska Indywidualnie: II miejsce – Andrzej Kozyra
wyróżnienie – Anna Warczewska
Uczniowie przygotowani przez prof. Felicję Bieganek i prof. Ewę Mikołajczyk
– 27.10.1999 r. Katowice – Wojewódzki Konkurs na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina „Śląskie Chopinalia”
I miejsce – Anna Warczewska
II miejsce – Andrzej Kozyra
III miejsce – Marianna Dąbek
V miejsce – Justyna Krusz
Uczniowie przygotowani przez prof. Felicję Bieganek i prof. Ewę Mikołajczyk
– 11.1999 r. Myszków – IV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej
I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych oraz nagroda specjalna PZCHiO w Częstochowie – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 9.01.2000 r. Myślenice – IX Myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej
III nagroda – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 01.2000 r. Katowice – V Katowickie Spotkania Kolędowe „Śpiewajmy Jezusowi”
Grand Prix – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
wyróżnienie – chór dziewczęcy pod dyr. prof. Bogumiły Leńskiej
– 01.2000 r. Tychy – IX Tyskie Wieczory Kolędowe
I miejsce – chór żeński pod dyr. prof. Bogumiły Leńskiej
– 01.2000 r. Ruda Śląska – III Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nasze kolędowanie”
Wyróżnienie – kwartet wokalno-instrumentalny przygotowany przez prof. Bogumiłę Leńską udział – duet wokalno-instrumentalny oraz zespół wokalno-instrumentalny przygotowany przez prof. Bogumiłę Leńską
– 03.2000 r. Racibórz – Regionalny Konkurs Akordeonowy
I nagroda – Szymon Piguła z kl. prof. Marka Andryska
udział – Dawid Bochen z kl. prof. Marka Andryska
– 04.2000 r. Chorzów – Regionalny Przegląd Chórów Szkół Muzycznych II st.
I miejsce – chór żeński pod dyr. prof. Bogumiły Leńskiej
– 05.2000 r. Chorzów – Przesłuchania smyczkowych zespołów kameralnych szkół muzycznych II st.
I miejsce – kwartet smyczkowy z kl. prof. Bogdana Janusza: Bartosz Zachłod, Karolina Szefer-Trocha, Katarzyna Grzebielucha, Michał Dąbek
– 06.2000 r. Tarnowskie Góry – Festiwal Kameralny instrumentów dętych
Wyróżnienia: kwintet dęty z kl. prof. Stanisława Maliszewskiego: Magdalena Laksa, Agnieszka Marek, Kacper Kalaga, Rafał Pol, Tomasz Pernal
kwartet blaszany z kl. prof. Kazimierza Pamuły: Bartosz Gaudyn, Paweł Pogoda, Paweł Arak, Paweł Cieślak
kwartet puzonowy z kl. prof. Bogdana Kantora: Paweł Cieślak, Fryderyk Mizerski, Justyna Ludkowska, Konstanty Janiak
– 06.2000 r. Mysłowice – VIII Mysłowicki Przegląd Chórów im. ks. A. Hlonda-Chlondowskiego
Wyróżnienie I st. – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik

STYPENDIA KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI:

Łukasz Frant z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Bartosz Gaudyn z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa

STYPENDIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Łukasz Frant z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Magdalena Jakubska z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
Dawid Jarzyński z kl. klarnetu prof. Leopolda Perka
Piotr Sałajczyk z kl. fortepianu prof. Haliny Madetko


2000/2001

KONCERTY SZKOLNE

– 30.09.2000 r. – Sala Koncertowa POSM II st.
Uroczysta inauguracja działalności dydaktyczno-artystycznej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w nowej siedzibie. Odsłonięcie tablicy z nazwą szkoły.
Wykonawcy koncertu: chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
chór dziewczęcy kl. I i II pod dyr. prof. Bogumiły Leńskiej
orkiestra symfoniczna pod dyr. prof. Szymona Bywalca
orkiestra kameralna pod dyr. uczniów z kl. prof. Felicji Bieganek: Piotra Banasika i Tomasza Koniecznego (m. in. wykonanie kompozycji Michała Rosiaka – absolwenta szkoły)
soliści: Piotr Banasik z kl. fortepianu prof. Roberta Marata
Łukasz Frant z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Magdalena Jakubska z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
kwartet smyczkowy z kl. prof. Bogdana Janusza: Bartosz Zachłod, Karolina Szefer-Trocha, Katarzyna Grzebielucha, Michał Dąbek
akompaniament: prof. Bernadeta Jakubiec, prof. Irmina Obońska, Andrzej Jungiewicz
Honorowi goście: m. in. prof. Wolfgang Rauprich – Gymnasium am Ostring – Bochum
Jürgen Rasinski – Erich Hoepner Oberschule – Berlin.
– 24.02.2001 r. – Koncert doroczny
Wykonawcy: chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik, Ewa Jaślar – harfa (gościnnie)
orkiestra symfoniczna pod dyr. prof. Szymona Bywalca
soliści: Piotr Sałajczyk z kl. fortepianu prof. Haliny Madetko
Małgorzata Baczewska z kl. skrzypiec prof. Janusza Klicha
Katarzyna Baczewska z kl. altówki prof. Zygmunta Jochemczyka
Magdalena Jakubska z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
Bartosz Gaudyn z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa
Honorowy gość koncertu: Massimiliano Caldi – laureat I nagrody VI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.
– Występy solowe maturzystów z Orkiestrą Państwowej Filharmonii Śląskiej
11 i 12.01.2001 r. – Sala Państwowej Filharmonii Śląskiej
Piotr Banasik z kl. fortepianu prof. Roberta Marata
Tomasz Konieczny z kl. fortepianu prof. Anny Góreckiej
Łukasz Frant z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Magdalena Laksa z kl. fletu prof. Marzanny Eliasz-Maliszewskiej
Sonia Klikiewicz z kl. skrzypiec prof. Antoniego Cofalika
Koncerty w ramach Ogólnopolskiego Seminarium „Muzyka XX-wieku”
– 3.11.2000 r. – Koncert uczniów
Tomasz Konieczny z kl. fortepianu prof. Anny Góreckiej
Adam Krzeszowiec z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Wojciech Herzyk, Piotr Połaniecki, Michał Żymełka z kl. perkusji prof. Krzysztofa Jaguszewskiego
kwintet dęty z kl. prof. Stanisława Maliszewskiego:
Magdalena Laksa, Agnieszka Marek, Kacper Kalaga, Tomasz Pernal, Rafał Pol akompaniament: prof. Andrzej Jungiewicz
– 4.11.2000 r. - Koncert pedagogów i absolwentów szkoły
Anna Górecka – fortepian
Andrzej Jungiewicz – fortepian
Beata Warykiewicz-Siwy – skrzypce
Katarina i Franciszek Wieczorkowie – duet gitarowy
Jerzy Sojka – flet
Krzysztof Jaguszewski, Wojciech Morcińczyk – perkusja
Lubow Nawrocka – akompaniament
Współorganizacja seminarium oraz koncertów – Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych pod kierownictwem prof. Felicji Bieganek
– 26.04.2001 r. Pierwszy Koncert z cyklu „L'Orchestra invita” (Orkiestra zaprasza)
Występ Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego pod batutą
Alberto Bertino (Włochy) oraz prof. Szymona Bywalca.
Nawiązanie kontaktów z Instytutem Filologii Romańskiej w Katowicach.
Organizacja koncertu – prof. Felicja Bieganek
– 12.05.2001 r. – Doroczny koncert integracyjny
zorganizowany przez Wydział Rytmiki pod kier. prof. Ewy Nowak z udziałem dzieci z Ogniska Artystycznego na Koszutce
– 25.05.2001 r. – Koncert symfoniczny absolwentów i uczniów
W roli solisty i dyrygenta – Piotr Banasik z kl. fortepianu prof. Roberta Marata i kl. dyrygowania prof. Felicji Bieganek

POZASZKOLNE WYSTĘPY SOLISTÓW I ZESPOŁÓW
KONCERTY ZAGRANICZNE

– 16.10.2000 r. Ostrawa (Czechy) – Konserwatorium im. L. Janačka
Występ Mikołaja Konopelskiego z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
– 4-7.01.2001 r. Volos (Grecja) – Zimowy Festiwal Gitarowy
Występ duetu pedagogów: Katariny i Franciszka Wieczorków
– 4.02.2001 r. Norymberga (Niemcy) – Konzertsaal des Studentenhauses
Występ Piotra Banasika z kl. prof. Roberta Marata w charakterze pianisty i dyrygenta z Forchheimer Kammerorchester
KONCERTY KRAJOWE
Koncerty z cyklu „Młodzi muzycy – Stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci”
– 12.11.2000 r. Warszawa – Muzeum I. J. Paderewskiego w Łazienkach Królewskich
Występ Łukasza Franta z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika w koncercie z okazji Święta Niepodległości. Akompaniament – prof. Irmina Obońska
– 10.12.2000 r. Warszawa – Zamek Królewski
Występ Mikołaja Konopelskiego z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
– 18.02.2001 r. Warszawa – Sala Koncertowa Zamku Królewskiego
Występ Bartosza Gaudyna z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa
Akompaniament – prof. Wojciech Skowroński
– 11.03.2001 r. Warszawa – Muzeum I. J. Paderewskiego w Łazienkach Królewskich
Występ Piotra Sałajczyka z kl. fortepianu prof. Haliny Madetko
i Magdaleny Jakubskiej z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
– 10.11.2000 r. Program I Telewizji Polskiej
Występ prof. Sabiny Balczarczyk w programie z okazji Święta Niepodległości
– 23.11.2000 r. Będzin – Kościół Św. Trójcy – I Kongres Apostolstwa Świeckich Diecezji Sosnowieckiej
Koncert zespołów szkolnych: chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik; kwartet smyczkowy z kl. prof. Arkadiusza Kubicy: Magdalena Pacek, Małgorzata Kozińska, Bartosz Jańczak, Julia Owczarek; kwintet dęty z kl. prof. Stanisława Maliszewskiego: Aleksander Trzaska, Agnieszka Marek, Kacper Kalaga, Tomasz Pernal, Rafał Pol
– 29.01.2001 r. Katowice – Biblioteka Śląska
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru żeńskiego pod dyr. prof. Mirosławy Knapik, akompaniament – prof. Bernadeta Jakubiec, słowo o muzyce – prof. Bogumiła Leńska
– 1.02.2001 r. Katowice – Kościół Św. Jacka
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru żeńskiego pod dyr. prof. Mirosławy Knapik, akompaniament – prof. Sabina Balczarczyk, słowo o muzyce – prof. Bogumiła Leńska
– 15.05.2001 r. Katowice – Parafia Ewangelicko-Augsburska
Koncert chórów szkolnych pod dyr. prof. Mirosławy Knapik, prof. Bogumiły Leńskiej
i prof. Aleksandry Maciejczyk oraz występ Dawida Bochena z kl. akordeonu prof. Marka Andryska
– 17.05.2001 r. Katowice – Miejska Biblioteka Publiczna nr 4 – „Dni szwedzkie”
Występ kwartetu smyczkowego z kl. prof. Bogdana Janusza: Bartosz Zachłod, Karolina Szefer-Trocha, Katarzyna Grzebielucha, Michał Dąbek
– 19.05.2001 r. Katowice – Zjazd lekarzy
Występ kwartetu smyczkowego z kl. prof. Bogdana Janusza: Bartosz Zachłod, Karolina Szefer-Trocha, Katarzyna Grzebielucha, Michał Dąbek
– 7.06.2001 r. Katowice – Społeczne Ognisko Muzyczne w Katowicach-Koszutce – Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia
Występ Szczepana Kończala z kl. fortepianu prof. Józefa Stompla
– 9.06.2001 r. Katowice – Teatr Śląski – Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia Społecznych Ognisk Artystycznych
Występ Szczepana Kończala z kl. fortepianu prof. Józefa Stompla
– 17.06.2001 r. – Pałac w Rybnej
Recital Mikołaja Konopelskiego z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
WYDARZENIA SZKOLNE
– 21-29.10.2000 r. Wymiana międzyszkolna „Lernen für Europa”
Gymnasium am Ostring Bochum – POSM II st. Katowice
Udział – Tomasz Konieczny
Organizacja kontaktów- prof. Felicja Bieganek i prof. Wolfgang Rauprich
– 3-5.11.2000 r. – Ogólnopolskie Seminarium „Muzyka XX wieku”
organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
dla nauczycieli form muzycznych, harmonii, historii muzyki z literaturą muzyczną Wykładowca – Krzysztof Baculewicz
– 22.11.2000 r. – Aula Akademii Muzycznej
Finał Szkolnego Konkursu „Bach 2000” pod honorowym patronatem J.M. Rektora Akademii Muzycznej prof. Juliana Gembalskiego:
- Konkursu kompozytorskiego na utwór inspirowany muzyką J. S. Bacha
- Konkursu wiedzy o życiu i twórczości J. S. Bacha
- Konkursu na wykonanie chorałów J. S. Bacha „Mini solfeż”
- Konkursu na projekt płyty z muzyką J. S. Bacha
W koncercie finałowym – recital organowy prof. Juliana Gembalskiego
Organizacja Konkursu – Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych
– 12.2000 r. – Budapeszt (Węgry)
Udział Mateusza Goraja w grupie młodzieży uczestniczącej w Spotkaniu Premierów Rządów Państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (na zaproszenie Premiera Jerzego Buzka)
– 17.01.2001 r. – Sala Koncertowa POSM II st.
Finał Szkolnego Konkursu Poetyckiego
Laureaci nagrody I stopnia w kat. Poezja własna: Anna Gembalska, Justyna Krusz, Maja Kwaśniewska, Anna Rossa, Karolina Szefer-Trocha
Poezja śpiewana: Anna Rossa, Agnieszka Dobrakowska
Recytacja: Emilia Kołodziej, Piotr Rustanowicz, Szymon Piguła
Prace pisemne o poezji: Aleksandra Pucka
Impresje malarsko-poetyckie: Martyna Malcharek, Anita Sułkowska
Wiersze nagrodzone wydano w tomiku „Nie dotykając ziemi”
Organizacja konkursu – zespół nauczycieli języka polskiego: Jadwiga Zimnik, Izabella Szala, Renata Krzyżak
– 26.05.2001 r. Wadowice – Muzeum Ojca Świętego
Wycieczka grupy instrumentalistów i dyrygentów orkiestry kameralnej kl. I i II wraz z Massimiliano Caldim i jego rodzicami
Organizacja wyjazdu – klasa dyrygowania prof. Felicji Bieganek

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I PEDAGOGÓW W KONKURSACH I PRZESŁUCHANIACH
KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

– 10.2000 r. Opawa (Czechy) – Międzynarodowy Konkurs Organowy
Udział: Krzysztof Karcz i Piotr Pogoda z kl. prof. Witolda Zabornego
– 11.2000 r. Koszyce (Słowacja) – IV Międzynarodowy Festiwal Wiolonczelowy im. A. Prochaski
I miejsce – Adam Krzeszowiec z kl. prof. Pawła Głombika
IV miejsce – Piotr Fyda z kl. prof. Alicji Murzynowskiej
– 01.2001 r. Volos (Grecja) – Zimowy Festiwal Gitarowy
I nagroda (grupa do lat 17) – Jan Kudełka z kl. prof. Franciszka Wieczorka
I nagroda (grupa do lat 20) – Wojciech Gąsior z kl. prof. Franciszka Wieczorka
– 02.2001 r. Drezno (Niemcy) – II Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy „Justus Johann Friedrich”
II miejsce – Łukasz Frant
wyróżnienia – Adam Krzeszowiec, Mikołaj Konopelski –
uczniowie z kl. prof. Pawła Głombika
– 04.2001 r. Opole – Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy
I miejsce – Wojciech Kołek
II miejsce – Magdalena Jakubska
III miejsce – Arkadiusz Baran
udział: B. Banasik, K. Kułach – wszyscy uczniowie z kl. prof. Bernarda Steuera
– 04.2001 r. Sanok – Międzynarodowe Spotkania Gitarowe
II nagroda – Mateusz Goraj z kl. prof. Wandy Palacz
– 05.2001 r. Szafarnia – IX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina
dla Dzieci i Młodzieży
III nagroda – Alicja Istigniejew z kl. prof. Lucyny Gaik
udział: Maja Ślęzak z kl. prof. Marii Zegalskiej, Marta Araszczuk z kl. prof. Haliny Madetko
– 05.2001 r. Gryfice-Trzebiatów – Międzynarodowy Konkurs Muzyki Gitarowej
II nagroda – Wojciech Gąsior z kl. prof. Franciszka Wieczorka
wyróżnienie – duet gitarowy Aneta Wacławik i Wojciech Gąsior z kl. prof. Franciszka Wieczorka
KONKURSY I PRZESŁUCHANIA OGÓLNOPOLSKIE
– 10-11.03.2001 r. Bielsko-Biała – Ogólnopolski Konkurs Solfeżowy dla Uczniów Szkół Muzycznych II st.
I miejsce – Sonia Klikiewicz z kl. prof. Małgorzaty Wierzbowskiej
II miejsce – Kamil Barański z kl. prof. Felicji Bieganek
– 24.11.2000 r. Tarnów - VIII Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski „Crescendo”
Grand Prix – Dagmara Jack za utwór „Wind - Oak Quintet”
– 11.2000 r. Piotrków Trybunalski – IV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego
Wyróżnienie – Alicja Istigniejew z kl. prof. Lucyny Gaik
– 11.2000 r. Bielsko-Biała – VI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla Dzieci i Młodzieży
Udział – Agnieszka Zakrzewska z kl. prof. Anny Góreckiej
– 12.2000 r. Zielona Góra – XXVI Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera
Nagroda specjalna – Bartosz Zachłod z kl. skrzypiec prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
– 12.2000 r. Poznań – V Młodzieżowy Konkurs Wiolonczelowy im. Kazimierza Wiłkomirskiego
III miejsce (w grupie I) – Adam Krzeszowiec z kl. prof. Pawła Głombika
III miejsce (w grupie II) i nagroda publiczności - Mikołaj Konopelski z kl. prof. Pawła Głombika
– 02.2001 r. Zabrze – V Śląski Konkurs Pianistyczny
I nagroda – Szczepan Kończal z kl. prof. Józefa Stompla
wyróżnienie – Agnieszka Zakrzewska z kl. prof. Anny Góreckiej
– 03.2001 r. Elbląg – Ogólnopolskie Przesłuchanie klasy altówek
III miejsce – Katarzyna Grzebielucha z kl. prof. Jerzego Pyzika
– 03.2001 r. Warszawa – Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Klasy Perkusji
II miejsce – Michał Żymełka, Wojciech Herzyk
IV miejsce – Piotr Połaniecki – uczniowie z kl. prof. Krzysztofa Jaguszewskiego
– 03.2001 r. Wrocław – Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych
Wyróżnienie – kwintet dęty z kl. prof. Stanisława Maliszewskiego w składzie:
Magdalena Laksa – flet, Agnieszka Marek – obój, Kacper Kalaga – klarnet, Tomasz Pernal – fagot, Rafał Pol – waltornia
– 04.2001 r. Sieradz – IV Polski Festiwal Fletowy
II miejsce – Magdalena Laksa z kl. prof. Marzanny Eliasz-Maliszewskiej
– 05.2001 r. Piotrków Trybunalski – IV Festiwal Klarnetowy
I miejsce – Marcin Nowak z kl. prof. Stanisława Maliszewskiego
II miejsce - Dawid Jarzyński z kl. prof. Leopolda Perka
I miejsce – trio klarnetowe z kl. prof. Leopolda Perka w składzie: Dawid Jarzyński, Michał Jankowski, Dorota Gala
– 05.2001 r. Szczecinek – Ogólnopolski Konkurs Młodego Muzyka
I miejsce – Piotr Feledyk z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
II miejsce - Dawid Jarzyński z kl. klarnetu prof. Leopolda Perka
Udział – Krzysztof Laksa z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa
– 18.05.2001 r. Stalowa Wola – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ignacym Janie Paderewskim
Udział – Agnieszka Pluta
– 24-28.06.2001 r. Łódź – Konkurs Waltornistów
Udział – Rafał Pol z kl. prof. Kazimierza Pamuły
KONKURSY I PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I REGIONALNE
– 12.2000 r. Chorzów – Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Blaszanych
Laureat - Bartosz Gaudyn z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa
wyróżnienia: Paweł Pogoda z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa,
Paweł Arak z kl. waltorni prof. Kazimierza Pamuły
– 01.2001 r. Ruda Śląska – IV Festiwal Kolęd i Pastorałek
I miejsce – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
II miejsce – chór dziewczęcy pod dyr. prof. Bogumiły Leńskiej
wyróżnienie – chór męski pod dyr. prof. Aleksandry Maciejczyk
W kategorii solistów: I miejsce – Natalia Rozborska,
wyróżnienia – Anna Rossa i Katarzyna Czach
– 01.2001 r. Katowice – VI Spotkania kolędowe „Śpiewajmy Jezusowi”
Grand Prix – chór żeński i zespół instrumentalny pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
I miejsce – chór męski pod dyr. prof. Aleksandry Maciejczyk
II miejsce – chór dziewczęcy pod dyr. prof. Bogumiły Leńskiej
– 04.2001 r. Dąbrowa Górnicza – IX Śląski Konkurs „Instrumenty dęte”
I miejsce – Piotr Feledyk z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
II miejsce – Mateusz Sumera z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
– 04.2001 r. Katowice – I Konkurs Duetów Fortepianowych
II nagroda – Agata Bugaj i Monika Gorzkowska, Szczepan Kończal i Franciszek Owsiak z kl. prof. Teresy Drabczyk
III nagroda – Anna Sułkowska i Agnieszka Zakrzewska z kl. prof. Bernadety Jakubiec wyróżnienia – Emilia Kołodziej i Anita Sułkowska z kl. prof. Bernadety Jakubiec,
Katarzyna Czach i Natalia Rozborska z kl. prof. Teresy Drabczyk
– 05.2001 r. Katowice – Regionalne Przesłuchania Klasy Kontrabasu
I miejsce – Krzysztof Wąsik z kl. prof. Waldemara Tamowskiego
IV miejsce – Henryk Iwan z kl. prof. Stefana Nowaka
V miejsce – Mateusz Rzytka z kl. prof. Jana Kotuli
– 05.2001 r. Chorzów – Przesłuchania Zespołów Kameralnych
I miejsce – kwartet smyczkowy z kl. prof. Bogdana Janusza w składzie: Bartosz Zachłod, Karolina Szefer-Trocha, Katarzyna Grzebielucha, Michał Dąbek
– 05.2001 r. Jaworzno – Konkurs Młodych Solistów
I miejsce – Arkadiusz Baran
II miejsce – Piotr Feledyk
III miejsce – Włodzimierz Spodymek – uczniowie z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
– 06.2001 r. Tarnowskie Góry – Festiwal Zespołów Kameralnych
I miejsce – kwartet klarnetowy z kl. prof. Leopolda Perka w składzie: Dawid Jarzyński, Marcin Nowak, Michał Jankowski, Dorota Gala
II miejsce – kwintet dęty z kl. prof. Jerzego Sojki w składzie: Krzysztof Sojka, Lorena Gawara, Karolina Masłowska, Anna Gut, Maciej Ziętek
STYPENDIA KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI:
Łukasz Frant z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Bartosz Gaudyn z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa
STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Łukasz Frant z kl. prof. Pawła Głombika


2001/2002

KONCERTY SZKOLNE

– 12.10.2001 r. – Koncert uczniów
wykonawcy: chór dziewczęcy pod dyr. prof. Bogumiły Leńskiej
Anna Sułkowska z kl. fortepianu prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
Kamil Kułach z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
kwartet smyczkowy z kl. prof. Bogdana Janusza w składzie: Bartosz Zachłod, Karolina
Szefer-Trocha, Katarzyna Grzebielucha, Michał Dąbek
kwartet saksofonowy z kl. prof. Bernarda Steuera: Kamil Kułach, Mateusz Sumera,
Wojciech Kołek, Arkadiusz Baran
zespoły perkusyjne z kl. prof. Krzysztofa Jaguszewskiego
zespoły rytmiczne z kl. prof. Aleksandry Maciejczyk, prof. Anny Szczepańskiej
akompaniament: prof. Sabina Balczarczyk, prof. Andrzej Jungiewicz
– 22.11.2001 r. – Uroczysty koncert dedykowany Eugeniuszowi Knapikowi i Aleksandrowi
Lasoniowi – sławnym absolwentom PLM w 50-lecie urodzin
W programie – utwory Jubilatów
Wykonawcy: Piotr Banasik, Krzysztof Lasoń, Stanisław Lasoń, Stanisław Maliszewski,
Robert Marat, Marcin Prysak, Łukasz Zimnik
Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna im. Karola Szymanowskiego
Szymon Bywalec – dyrygent
Uroczystość przygotowała sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych pod kierunkiem prof. Felicji Bieganek
– 3.03.2002 r. – Koncert doroczny
Wykonawcy: chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
akompaniament: prof. Sabina Balczarczyk
orkiestra kameralna i symfoniczna pod dyr. prof. Szymona Bywalca
soliści: Anna Sułkowska z kl. fortepianu prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
Wojciech Gąsior z kl. gitary prof. Franciszka Wieczorka
Paweł Pogoda z kl. trąbki prof. Antoniego Adamusa
– Występy solowe maturzystów z Orkiestrą Państwowej Filharmonii Śląskiej pod dyr. Mirosława Jacka Błaszczyka
7-8.04.2002 r. Katowice – Sala Filharmonii Śląskiej
Justyna Krusz z kl. wiolonczeli prof. Bernarda Poloka
Agnieszka Olek z kl. skrzypiec prof. Antoniego Cofalika
Karolina Szefer-Trocha z kl. skrzypiec prof. Adama Wagnera
Bartosz Zachłod z kl. skrzypiec prof. Urszuli Pietrzyk-Szlegier
Marcin Nowak z kl. klarnetu prof. Stanisława Maliszewskiego
Wojciech Herzyk z kl. perkusji prof. Krzysztofa Jaguszewskiego
– 20.05.2002 r. – Drugi koncert z cyklu „L'Orchestra invita” pod patronatem medialnym TVP 3 Katowice
Wykonawcy: Dominik Połoński – wiolonczela (absolwent PLM z r. 1996), laureat I nagrody – Grand Prix III Międzynarodowego Konkursu Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana; Massimiliano Caldi – dyrygent (Włochy), laureat I nagrody VI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach;
Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna im. Karola Szymanowskiego
– 21.05.2002 r. – Doroczny koncert integracyjny Wydziału Rytmiki
Z udziałem dzieci przedszkolnych oraz uczniów Szkoły Baletowej w Bytomiu i śląskich szkół
muzycznych. Koncert przygotowany przez Wydział Rytmiki pod kier. prof. Ewy Nowak
– 25.05.2002 r. – Doroczny koncert uczniów kl. I i II
Występy solowe uczniów klas I i II oraz chóru dziewczęcego pod dyr. Agnieszki Dobrakowskiej, Doroty Gali, Moniki Widziołek z kl. prof. Bogumiły Leńskiej oraz orkiestry kameralnej pod dyr. Piotra Banasika, Aleksandry Demowskiej, Zofii Koniecznej, Justyny Krusz, Aleksandry Pucki z kl. prof. Felicji Bieganek
– 5.08.2002 r. – Recital fortepianowy Szczepana Kończala z kl. prof. Józefa Stompla
POZASZKOLNE WYSTĘPY SOLISTÓW I ZESPOŁÓW
Koncerty z cyklu „Młodzi Muzycy – Stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci”
– 14.10.2001 r. Warszawa – Sala Balowa w Zamku Królewskim
Występ Szczepana Kończala z kl. fortepianu prof. Józefa Stompla
– 6.01.2002 r. Warszawa – Sala Koncertowa w Zamku Królewskim
Występ Marcina Nowaka z kl. klarnetu prof. Stanisława Maliszewskiego.
Akompaniament – prof. Marcin Prysak
– 27.01.2002 r. Warszawa – Muzeum I. J. Paderewskiego w Łazienkach Królewskich
Występ Dawida Jarzyńskiego z kl. klarnetu prof. Leopolda Perka
Akompaniament – prof. Marcin Prysak
– 27.01.2002 r. Warszawa – Muzeum I. J. Paderewskiego w Łazienkach Królewskich
Występ Adama Krzeszowca z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Akompaniament – prof. Irmina Obońska
– 27.01.2002 r. Warszawa – Muzeum I. J. Paderewskiego w Łazienkach Królewskich
Występ Agnieszki Zakrzewskiej z kl. fortepianu prof. Anny Góreckiej
– 31.10.2001 r. Bielsko-Biała – Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
Inauguracja I Festiwalu Młodych Pianistów – recital Szczepana Kończala z kl. prof. Józefa Stompla
– 13-14.12.2001 r. Katowice – Sala Filharmonii Śląskiej
Występ Marty Cader z kl. fortepianu prof. Roberta Marata z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Śląskiej w koncercie „Młoda Filharmonia”
– 8.02.2002 r. Jelenia Góra – Ogólnopolski Festiwal „Gwiazdy promują”
Występ prof. Józefa Stompla i jego ucznia Szczepana Kończala w koncercie finałowym
– 25.04.2002 r. – Aula Akademii Muzycznej – Koncert Promocyjny Młodych Kameralistów z udziałem uczniów śląskich szkół muzycznych II st.
Mikołaj Konopelski z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika i Marta Araszczuk z kl. fortepianu prof. Haliny Madetko, przygotowanie zespołu – prof. Paweł Głombik
Arkadiusz Baran z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera i Grzegorz Niemczuk z kl. fortepianu prof. Józefa Stompla, przygotowanie zespołu prof. Teresa Drabczyk
– 17.05.2002 r. Katowice – Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza – Festiwal Talentów Muzycznych z Ostrawy i Katowic
Występ Szczepana Kończala z kl. fortepianu prof. Józefa Stompla i Piotra Feledyka z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
– 05.2002 r. Kalisz – Koncert Laureatów Ogólnopolskich Przesłuchań Perkusyjnych
Zespołów Kameralnych
Udział zespołu perkusyjnego z kl. prof. Krzysztofa Jaguszewskiego

WYSTĘPY ZESPOŁÓW SZKOLNYCH

– 11.09.2001 r. Katowice – Aula Akademii Muzycznej
Koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego pod dyr. prof. Szymona Bywalca
soliści: Małgorzata i Katarzyna Baczewskie, Piotr Sałajczyk – absolwenci z 2001 r.
Anna Sułkowska z kl. fortepianu prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
– 14.10.2001 r. Katowice – Kościół p.w. Jutrzenki Wolności
Występ orkiestry kameralnej uczniów klas gimnazjalnych
Przygotowanie orkiestry i dyrygentów – prof. Felicja Bieganek
– 27.10.2001 r. Katowice – Kościół Matki Boskiej Piekarskiej
Koncert orkiestry i chóru żeńskiego pod dyr. prof. Szymona Bywalca
z udziałem studentek Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej w Katowicach
W programie: G. B. Pergolesi „Stabat Mater”
– 6-9.11.2001 r. Myszków – VI Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej
Występ chóru żeńskiego pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 11.11.2001 r. Katowice – II Zjazd Chórów Słowiańskich
Udział chóru żeńskiego pod dyr. prof. Mirosławy Knapik i śpiewanie w chórze „In Terra Pax 2001”
– 9.01.2002 r. Katowice – Pałac Młodzieży – VII Katowickie Spotkania Kolędowe „Śpiewajmy Jezusowi”
Występ w koncercie inauguracyjnym chóru żeńskiego pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 16-17.01.2002 r. Ruda Śląska – udział chóru żeńskiego w Festiwalu Kolęd i Pastorałek
– 27.01.2002 r. Toszek – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Koncert kolęd w wykonaniu chóru dziewczęcego pod dyr. prof. Bogumiły Leńskiej i kwartetu saksofonowego z kl. prof. Bernarda Steuera w składzie: Kamil Kułach, Mateusz Sumera, Wojciech Kołek, Arkadiusz Baran
– 19.05.2002 r. Katowice – Archikatedra Chrystusa Króla – Uroczysta Msza Św. celebrowana przez arcybiskupa Damiana Zimonia
Udział solistów oraz orkiestry kameralnej pod dyr. Piotra Banasika, Aleksandry Demowskiej, Zofii Koniecznej, Justyny Krusz i Aleksandry Pucki – uczniów z klasy dyrygowania
prof. Felicji Bieganek
– 28.05.2002 r. Katowice – Sala Państwowej Filharmonii Śląskiej – koncert z okazji Dnia Dziecka
Wykonawcy: Orkiestra Kameralna kl. I i II pod dyr. Piotra Banasika, Aleksandry Demowskiej, Justyny Krusz - z kl. prof. Felicji Bieganek
soliści: Maja Ślęzak z kl. fortepianu prof. Marii Zegalskiej
Jakub Kołodziejczyk z kl. skrzypiec prof. Arkadiusza Kubicy
Kamil Staniczek z kl. skrzypiec prof. Adama Wagnera
Adam Krzeszowiec z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Krzysztof Sojka z kl. fletu prof. Jerzego Sojki
Adam Osadzin z kl. perkusji prof. Krzysztofa Jaguszewskiego
– 11.06.2002 r. Katowice – Park Kościuszki
Koncert Promenadowy w wyk. Orkiestry Symfonicznej pod dyr. prof. Szymona Bywalca oraz orkiestry kameralnej kl. I i II pod dyr. absolwenta Piotra Banasika

WYDARZENIA SZKOLNE

– 16.10.2001 r. – Ogłoszenie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego „Patri Patriae” na utwór dedykowany Janowi Pawłowi II dla uczniów średnich szkół muzycznych oraz młodszych kompozytorów urodzonych po r. 1976
Organizator Konkursu – POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Kierownictwo Konkursu: Jerzy Sieczka – dyrektor szkoły, Felicja Bieganek – kierownik sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych
Przewodniczący Jury – Wojciech Kilar
– 5.12.2001 r. – Wydanie płyty Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola
Szymanowskiego. Program:
1. Ludwig van Beethoven – III Koncert fortepianowy c-moll op. 37. Solista i dyrygent – Piotr Banasik z kl. fortepianu prof. Roberta Marata i kl. dyrygowania prof. Felicji Bieganek
2. Leone Sinigaglia – „Dance Piemontesi”
3. Witold Lutosławski – „Mała suita na orkiestrę symfoniczną”
4. Aleksander Lasoń (absolwent PLM z r. 1970) – Hymn i aria na orkiestrę smyczkową (solo skrzypcowe - Agnieszka Olek);
dyrygent – Szymon Bywalec
reżyseria dźwięku – Beata Burzyńska (absolwentka PLM z r. 1975).
– 11-18.12.2001 r. – Wyjazd 30-osobowej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego do Watykanu i udział w Bożonarodzeniowym Koncercie
„Nono Concerto Natale in Vaticano” na zaproszenie Fundacji Prime Time Promotions w wyniku współpracy szkoły i włoskiego dyrygenta Massimiliano Caldi.
Kierownictwo i organizacja wyjazdu – Felicja Bieganek
Opieka muzyczna – Szymon Bywalec
Tłumacz i opieka nad młodzieżą – Anna Bielatowicz
Przedstawiciel TVP3 Katowice – Magdalena Makaruk
– 14.12.2001 r. Watykan – Sala Klementyńska
Prywatna audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II
– 15.12.2001 r. Watykan – Aula Pawła VI – Koncert Bożonarodzeniowy
Wykonanie „Alleluja” G. F. Haendla z oratorium „Mesjasz” wspólnie ze znanym chórem „Schola Cantorum Cantate Domino” z Aalst w Belgii pod dyr. Massimiliano Caldiego.
– 24.12.2001 r. – Retransmisja Koncertu przez Rai Uno w większości europejskich stacji TV.
– 8-10.03.2002 r. – Sala Koncertowa POSM II st. – III Ogólnopolskie Seminarium Rytmiki na temat „Wykorzystanie literatury muzycznej na lekcjach rytmiki”
Koncert integracyjny. Organizacja – Wydział Rytmiki pod kier. prof. Ewy Nowak

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I PEDAGOGÓW W KONKURSACH I PRZESŁUCHANIACH
KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

– 08.2001 r. Helsingor (Dania) – Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
III nagroda – Anna Sułkowska z kl. prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
– 8-12.11.2001 r. Usti nad Łabą (Czechy) – Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
Udział – Małgorzata Rysiecka z kl. prof. Marii Zegalskiej
– 25-28.11.2001 r. Takasaki (Japonia) – Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Sztuki i Muzyki
II nagroda – Szczepan Kończal z kl. prof. Józefa Stompla
– 7-15.12.2001 r. Forzel Kijów (Ukraina) – Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
III nagroda – Agnieszka Pluta z kl. prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
– 13-16.03.2002 r. Gorzów Wlkp. – Frankfurt nad Odrą – Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Jana Sebastiana Bacha
Udział – Maja Ślęzak z kl. prof. Marii Zegalskiej
– 18.03.2002 r. Katowice – VIII Śląski Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków
I nagroda – Karolina Szefer-Trocha z kl. prof. Adama Wagnera
III nagroda – Zofia Konieczna z kl. prof. Adama Wagnera
Wyróżnienia: Aleksandra Wagstyl z kl. prof. Adama Wagnera,
Małgorzata Pacek, Dorota Gromada z kl. prof. Arkadiusza Kubicy,
Małgorzata Grim, Monika Szmidt z kl. prof. Urszuli Szlegier,
Robert Lis z kl. prof. Marka Kowalskiego,
Jakub Witek z kl. prof. Janusza Skramlika
– 28.04.-2.05.2002 r. Dolny Kubin (Słowacja) – X Międzynarodowy Konkurs Talentów
I nagroda oraz nagroda główna dla młodych interpretatorów – Adam Krzeszowiec
z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
– 10-12.05.2002 r. Szafarnia – X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży
I nagroda – Grzegorz Głowacki z kl. prof. Ireny Kryszczukajtis
udział – Agnieszka Pluta z kl. prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
– 19-23.05.2002 r. Gryfice-Trzebiatów – Międzynarodowy Konkurs Muzyki Gitarowej
pod patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii
II nagroda (II grupa wiekowa) – Krzysztof Kołodziej
II nagroda (III grupa wiekowa) – Jan Kudełka – uczniowie z kl. prof. Franciszka Wieczorka
–10-18.08.2002 r. Etlingen (Niemcy) – VIII Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Pianistów
Udział – Szczepan Kończal z kl. prof. Józefa Stompla
KONKURSY I PRZESŁUCHANIA OGÓLNOPOLSKIE
– 7-9.03.2002 r. Olsztyn – Ogólnopolskie Przesłuchania uczniów klas instrumentów
dętych drewnianych
I miejsce – Marcin Nowak z kl. klarnetu prof. Stanisława Maliszewskiego
III miejsce – Dawid Jarzyński z kl. klarnetu prof. Leopolda Perka
I miejsce – Piotr Feledyk z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
II miejsce – Arkadiusz Baran z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
– 03.2002 r. Wrocław – Ogólnopolskie Przesłuchania kameralnych zespołów perkusyjnych
II miejsce – kwartet perkusyjny z kl. prof. Krzysztofa Jaguszewskiego
w składzie: Wojciech Herzyk, Michał Żymełka, Michał Kurzeja, Piotr Połaniecki
– 15-18.03.2002 r. Poznań – III Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna
II miejsce – Maja Syrnicka z kl. prof. Antoniego Cofalika
– 21-23.03.2002 r. Elbląg – Ogólnopolskie Przesłuchania uczniów klas wiolonczeli
i kontrabasu
I nagroda – Mikołaj Konopelski z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
I nagroda – Krzysztof Wąsik z kl. kontrabasu prof. Waldemara Tarnowskiego
wyróżnienie – prof. Irmina Obońska – akompaniament
– 21-24.03.2002 r. Częstochowa – Ogólnopolskie Przesłuchania uczniów klas organów
V nagroda – Anna Gembalska z kl. prof. Witolda Zabornego
– 17-20.04.2002 r. Konin – Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
III miejsce – Alicja Istigniejew z kl. prof. Lucyny Gaik
wyróżnienie – Małgorzata Rysiecka z kl. prof. Marii Zegalskiej
– 1-14.05.2002 r. Koszalin – XI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy dla uczniów szkół muzycznych II st.
Udział: Jan Kudełka z kl. prof. Franciszka Wieczorka
Mateusz Goraj z kl. prof. Wandy Palacz
– 24-26.05.2002 r. Siedlce – V Festiwal Młodych Pianistów
Nagroda główna – Szczepan Kończal z kl. prof. Józefa Stompla
KONKURSY I PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I REGIONALNE
– 6.10.2001 r. Ustroń – I Regionalny Konkurs Chórów Śląskich
II nagroda – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 7.11.2001 r. Myszków – VI Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej
Grand Prix – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 5.01.2002 r. Tychy – „Tyskie wieczory kolędowe”
I nagroda – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 9.01.2002 r. Katowice – Pałac Młodzieży – „Spotkania kolędowe”
I nagroda – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
III nagroda – chór dziewczęcy pod dyr. prof. Bogumiły Leńskiej
wyróżnienie – chór męski pod dyr. prof. Aleksandry Maciejczyk
– 17.01.2002 r. Ruda Śląska – Festiwal kolęd i pastorałek
I nagroda – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
wyróżnienie – chór męski pod dyr. prof. A. Maciejczyk
– 9.03.2002 r. Chorzów – Regionalny przegląd chórów szkół muzycznych II st.
I miejsce oraz dyplom za najlepsze wykonanie pieśni obowiązkowej – chór żeński pod dyr. prof. Mirosławy Knapik
– 14-15.03.2002 r. Racibórz – Makroregionalny Konkurs Akordeonowy
I nagroda – Szymon Piguła
wyróżnienie – Dawid Bochen – uczniowie z kl. prof. Marka Andryska
– 15-16.04.2002 r. Dąbrowa Górnicza – X Konkurs „Instrumenty dęte”
I miejsce – Piotr Sidor z kl. rogu prof. Kazimierza Pamuły
III miejsce – Tobiasz Bała z kl. trąbki prof. Stanisława Dziewiora
wyróżnienie – Olimpia Nowakowska z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
– 13.04.2002 r. Chorzów – Regionalne Przesłuchania smyczkowych zespołów kameralnych szkół muzycznych II st.
I miejsce – kwartet smyczkowy z kl. prof. A. Kubicy w składzie: Magdalena Pacek, Małgorzata Kozińska, Rafał Woźniak, Julia Owczarek
– 19.04.2002 r. Chorzów – Wojewódzki Festiwal „Pieśń ludowa w muzyce artystycznej”
„Złote paski” i nagrody specjalne dla wszystkich chórów szkolnych

STYPENDIA KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI:

Mikołaj Konopelski z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika,
Szczepan Kończal z kl. fortepianu prof. Józefa Stompla,
Adam Krzeszowiec z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika,
Marcin Nowak z kl. klarnetu prof. Stanisława Maliszewskiego.

STYPENDIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Arkadiusz Baran z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
Piotr Feledyk z kl. saksofonu prof. Bernarda Steuera
Grzegorz Głowacki z kl. fortepianu prof. Ireny Kryszczukajtis
Marcin Nowak z kl. klarnetu prof. Stanisława Maliszewskiego
Dawid Jarzyński z kl. klarnetu prof. Leopolda Perka
Mikołaj Konopelski z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Szczepan Kończal z kl. fortepianu prof. Józefa Stompla
Adam Krzeszowiec z kl. wiolonczeli prof. Pawła Głombika
Agnieszka Pluta z kl. fortepianu prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy
Krzysztof Wąsik z kl. kontrabasu prof. Waldemara Tamowskiego

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Dawid Jarzyński z kl. klarnetu prof. Leopolda Perka


Copyright © 2007 ZPSM.